Gå til main indhold
23. januar 2020

Omlægning ved DTU i hus

I forbindelse med etableringen af Letbanen langs Lundtoftegårdsvej i Lyngby har Vestforbrænding lavet en omfattende omlægning af en fjernvarmeledning. Det blev fejret med pølser og sodavand.

Vestforbrænding er i fuld gang med at omlægge mere end 2.000 meter hovedfjernvarmerør for at gøre plads til Letbanen. Lundtoftegårdsvej i Lyngby er et af de steder, hvor der skal omlægges en del ledninger, og i sidste uge afsluttede Vestforbrænding en omfattende omlægning af en DN 250 fjernvarmeledning.

Ledningen har tidligere udelukkende forsynet Holte Fjernvarmes kunder med varme fra varmecentralen på DTU. Nu hvor ledningen er omlagt, skal den også forsyne Vestforbrændings kunder, herunder udbygningsområde B12, som er området nord for DTU og omkring Haldor Topsøe. Det er derfor, Vestforbrænding har stået for omlægningen. Projektleder Nikolaj Hoffmann fortæller:

”Omlægningen fra den eksisterende ledning til den nye var ret omfattende og har krævet masser af samarbejde og en stor indsats fra flere entreprenører og fra driftspersonalet hos både Holte Fjernvarme, Norfors, på kraftvarmeanlægget på DTU og hos Vestforbrænding. I forbindelse med planlægningen lovede vi en pølsevogn, hvis omlægningen gik som planlagt. Den kunne vi heldigvis bestille i sidste uge.”

Gå tilbage til nyheder