Gå til main indhold
12. december 2018

Opdatering efter branden på Vestforbrænding

I slutningen af november meddelte vi med glæde, at vi nu havde affald på risten på Anlæg 5, og at vi ville bruge de kommende uger på at sikre en stabil drift på anlægget. Den positive opdatering er i dag, at vi har været i drift lige siden slutningen af november, og at vi nu også regner med at have affald på risten på Anlæg 6 inden jul.

Således ser det ud til, at vi får begge vores energiproduktionsanlæg i drift noget før end beregnet og tidligere meddelt.

Det er for Anlæg 6, som for Anlæg 5, retableringen af kraft- og signalkabler, der er den tidsmæssigt kritiske vej tilbage til fuld anlægsdrift. Spændingssætningen af Anlæg 6 sker løbende i disse dage, og lige nu forfølger vi muligheden for at etablere dellast på Anlæg 6 inden jul, med en forventning om at være oppe på fuld last i anden halvdel af januar måned.

Lide siden branden den 5. november har vi arbejdet målrettet med at sikre, at vores affaldskunder og varmekunder ikke skulle opleve generne af branden.

I forhold til affaldskunderne har den daglige drift, indtil starten af december måned, været opretholdt gennem omdirigeringer. Herefter har det kun været den forbrændingsegnede del af erhvervsaffaldet, der har været omdirigeret.

Vores varmekunder har kun i meget begrænset omfang oplevet driftsforstyrrelser efter branden, og vi har brugt tiden frem til i dag på at etablere back-up enheder til forsyning af vores fjernvarmenet. Således kan vi nu gå vinteren i møde selv ved særlig kolde dage og/eller driftsforstyrrelser på det ene energianlæg, vi har i drift frem til jul.

Når begge anlæg i løbet af januar er tilbage i normaldrift, vil vi stadig skulle bruge de efterfølgende måneder på at retablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere.

Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for den helt ekstraordinære situation, der nu er et skridt nærmere en normal hverdag på Vestforbrænding.

 

Med venlig hilsen
Peter Basland
Direktør

Gå tilbage til nyheder