Gå til main indhold
30. november 2018

Opdatering efter branden på Vestforbrænding

Vi kan med stor glæde fortælle, at vi nu har det første affald på risten på anlæg 5, og i de kommende dage vil arbejde på at sikre en stabil drift på anlægget.

Vi er kommet hertil noget før end beregnet og tidligere kommunikeret.

Som tidligere vurderet, viste det sig at være retableringen af kraft- og signalkabler, der var den tidsmæssigt kritiske vej tilbage til anlægsdrift, mens der ved spændingssætningen af anlægget viste sig at være relativt få komponenter, der var beskadiget af branden.

De kommende uger vil nu blive brugt på at få retableret alle de funktioner, der er essentielle for at kunne lade anlæg 5 overgå til normal drift.

I parallel hertil arbejder vi på også at få anlæg 6 idriftsat. Det bedste bud er, at det vil tage 4 til 6 uger før vi har affald på risten på anlæg 6.

Arbejdet med at sikre, at vores affaldskunder og varmekunder i mindst muligt omfang oplever gener af branden, har indtil videre været opretholdt gennem omdirigeringer, mens der på fjernvarmesiden kun har været meget få driftsforstyrrelser i de kolde frostdage i starten af ugen.

Tiden frem til nu har også været brugt på at etablere back-up enheder til forsyning af vores fjernvarmenet, i tilfælde af særlig kolde dage eller anlægsudfald, så længe vi kun har et energianlæg i normaldrift. Vi har blandt andet en større transportabel energienhed installeret i tilknytning til vores fjernvarmepumper her i Glostrup.

I forhold til affaldssituationen vil vi prioritere at stoppe omdirigeringen af husholdningsaffald først, for derefter at stoppe mellemlagringen af erhvervsaffald – mere information herom vil følge på et senere tidspunkt.

Når vi har begge anlæg tilbage i normaldrift, vil vi bruge de efterfølgende måneder på at retablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere.

Herfra skal der lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for den helt ekstraordinære situation, der nu er på vej mod en normal hverdag på Vestforbrænding.

Med venlig hilsen
Peter Basland
Direktør

Gå tilbage til nyheder