Gå til main indhold
8. november 2018

Opdatering vedr. brand på Vestforbrænding

Siden mandag aften, hvor der udbrød brand på Vestforbrænding, har mange været i gang med at få overblik over skaderne og ikke mindst finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt kommer i normal drift igen.

Arbejdet med at klarlægge omfanget af skaderne på anlæg 5 og 6 kommer til at stå på nogen tid endnu. Dels fordi det stadig er for varmt til at gå ind i ovnene, og dels fordi vi stadig arbejder med at klargøre rummet, hvor branden opstod, så vi kan komme ind og blandt andet besigtige skader på elkabler og styrekabler til kontrolrummet.

Vi arbejder også på at sikre at vores affaldskunder og varmekunder i mindst muligt omfang oplever gener af branden.

Erhvervsaffald omdirigeres til vores mellemlager på AV Miljø, mens husholdningsaffald omdirigeres til vores kollegaer i branchen. Vores mål er, at de løsninger, vi når frem til, vil kunne rumme alle affaldsmængder, også selv om en af vores kollegaer også måtte lukke ned i en kortere periode. I den forbindelse skal det nævnes, at vi selvfølgelig også arbejder på andre back-up løsninger.

På fjernvarmesiden har vi kunnet levere til alle kunder - dels gennem vores decentrale kedler, dels gennem aftaler med kollegaer i branchen, herunder aftagere af varme, som nu i stedet bliver leverandører.

Det er stadig for tidligt at sige noget om, hvornår vi er tilbage i normaldrift. Men sikkert er det dog, at det bliver et anlæg ad gangen.

Tak til vores kunder, samarbejdspartnere og leverandører, som har udvist stor forståelse og fleksibilitet i denne situation.

Med venlig hilsen
Peter Basland

Gå tilbage til nyheder