Gå til main indhold
6. januar 2022

Præcisering til pressemeddelelse

Da Vestforbrændings pressemeddelelse af 03.01.2022 vedr. storskrald desværre har givet anledning til spørgsmål om vigtigheden af affaldssortering hos borgerne, og man kunne få indtryk af, at det kun er 20 % af storskraldet, der nu skal genanvendes, mener vi, det er nødvendigt med denne præcisering:

Den bedste genanvendelse kommer fra det, borgerne har sorteret. Når pap, træ, metal eller andet genanvendelig indsamles separat hos borgerne, er det den bedste og billigste måde at sortere affald, der kan give råvarer af god kvalitet, og som til slut kan blive til bedre produkter eller give billigere genanvendelse. 

Flere kommuner indsamler pt. sorteret materiale separat ved siden af storskrald, som en del af storskraldsordningen. Når borgerne har sorteret de genanvendelige dele fra, er der brændbart storskrald tilbage. Meget brændbart storskrald er sammensatte produkter f.eks. en stol med både polstring, træ og metal.

Med den nye sortering af det brændbare storskrald fanger vi de 20% fra sammensatte produkter, der ellers ville være blevet brændt. Stolen bliver delt i mindre stykker, som scannes og med automatik bliver sorteret, så træet og metallet bliver genanvendt. Men det er fortsat ikke noget, der kan erstatte borgernes gode sortering.

Gå tilbage til nyheder