Gå til main indhold
29. september 2019

Pressemeddelelse: Dansk plastaffald i Asien

TV2 bringer i dag med titlen ”På sporet af dansk plastaffald” i Minidoks en dokumentar, som viser, at plastaffald blandt andet er blevet dumpet i Malaysia. I dokumentaren nævnes: ”….en aktindsigt (…) viser, at plastaffald fra Vestforbrænding i 2018 blev sendt til samme område med det formål at blive genanvendt.” I den forbindelse udtaler Vestforbrændings chefjurist Jan Petersen, som er stedfortræder for selskabets direktør, følgende:

Det er helt uacceptabelt, at plast fra Europa eksporteres til Asien eller andre verdensdele og bliver dumpet uden hensyn til miljø og mennesker. Det skal vi gøre alt for at undgå. 

Vestforbrænding har en aftale med  en af Europas største genanvendelsesvirksomheder, ALBA, om at modtage og udsortere plast  til genanvendelse. Det er et krav i aftalerne med ALBA, at den udsorterede plast skal afsættes til virksomheder, der er certificeret til at arbejde med genanvendelse.

Vestforbrænding har i juni i år stoppet et nyt udbud for at sikre, at kravene til aftagerne i fremtiden bliver endnu mere præcise, og at vi bedre kan følge de enkelte led, som plasten gennemgår efter indsamling og udsortering.

Vi skal i årene fremover intensivere vores samarbejde med plastindustrien og på tværs af affaldsselskaber og forskningsinstitutioner med det mål at udvikle nye teknologier og metoder til at forbedre genanvendelse af plast – både herhjemme og i Europa. Der er i høj grad brug for en koordineret indsats fra dansk og international side for at sikre størst mulige genanvendelse.

Kontakt:

Kommunikationschef Per-Henrik Goosmann, pgo@vestfor.dk / 40 38 76 31

 

Læs også spørgsmål og svar om hustandsindsamlet plast

Gå tilbage til nyheder