Gå til main indhold
14. november 2018

Pressemeddelelse: Lugt- og støjgener kan forekomme

Vestforbrænding var mandag den 5. november udsat for en brand, som opstod under et renoveringsarbejde. Vestforbrændings to ovne er for tiden ikke i drift. Det betyder, at der kan forekomme lugtgener fra anlægget. Lugten kommer fra det affald, som allerede var fyldt i vores silo før branden opstod. Dertil kommer, at reparationsarbejder også kan medføre støjgener.

”Lige nu arbejder mange med at klargøre anlægget til reparationsarbejder, så anlægget kan komme i drift igen, ligesom der fortsat arbejdes på at afdække skadernes fulde omfang. Det er derfor for tidligt at sige noget om tidshorisonten for hvornår, Vestforbrænding kommer i drift igen,” siger kommunikationschef på Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann.

Normalt vil Vestforbrændings affaldssilo have en kraftig udsugning og rensning af luften, så lugtgener minimeres. Branden har medført, at denne udsugning ikke er i drift, men der arbejdes på at finde nødforanstaltninger, som kan afbøde lugtgenerne.

Under reparationsarbejdet og andre processer vil der også indtræffe periodiske støjgener. Vestforbrænding arbejder målrettet på at minimere disse gener mest muligt.

”Vi gør alt for, at vores omgivelser mærker vores aktiviteter og udfordringer mindst muligt. Det er en stor og kompliceret opgave, vi står med. Men vi tænker ikke kun på os selv men også på borgerne og naboerne omkring os,” siger Per-Henrik Goosmann.Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse.

Kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann:pgo@vestfor.dk
tlf. 40 38 76 31

Gå tilbage til nyheder