Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

15. november 2018

Pressemeddelelse: Status på driftssituationen den 15. november, efter brand på Vestforbrænding

Anlæg 5 forventes i drift medio december, efter branden den 5. november.

Arbejdet med at klarlægge omfanget af skaderne på anlæg 5 og 6 efter branden den 5. november, er nu så fremskredet, at der på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. november, kunne orienteres om at anlæg 5 forventes i drift medio december, mens anlæg 6 først forventes i drift noget senere.

Når anlæg 5 kommer i drift forventes omdirigering af husholdningsaffald at kunne indstilles, mens en del erhvervsaffald fortsat vil blive omdirigeret til mellemlager.

Indtil anlæg 5 og 6 kommer i drift, opretholder vi beredskabet, der sikrer at vores affaldskunder og varmekunder i mindst muligt omfang oplever gener. Beredskabet kan rumme alle affaldsmængder, også selv om en af vores kollegaer måtte få behov for at lukke ned i en kortere periode.

Som en del af beredskabet omdirigeres erhvervsaffald fortsat til vores mellemlager på AV Miljø (KMC), mens husholdningsaffald omdirigeres til vores kollegaer på Sjælland.

På fjernvarmesiden leveres fortsat varme til alle kunder - dels gennem vores decentrale kedler, dels gennem aftaler med kollegaer i branchen, herunder aftagere af varme, som nu i stedet bliver leverandører. Dertil kommer, at vi sikrer ekstra beredskab, for at imødekomme en kold december, hvis vinteren for alvor sætter ind i den kommende tid.

 

Med venlig hilsen
Peter Basland

Gå tilbage til nyheder