Gå til main indhold
28. maj 2018

Projektforslag for Etape B2 er sendt i ny høring

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt det reviderede projektforslag for Etape B2 af fjernvarmeprojektet i en ny høring.

Etape B2 dækker dele af Lyngby, Hjortekær og Lundtofte. Projektforslaget omfatter desuden etablering af en elkedel ved DTU’s kraftvarmeværk, som skal yde spids- og reservelast.

Projektforslaget er blevet revideret i forhold til det projektforslag, som blev sendt ud i efteråret 2017. Det er blevet tilpasset på baggrund af høringssvar - bl.a. har Vestforbrænding i samarbejde med Rambøll været i dialog med større kunder for at kunne medtage mere præcise data om kundernes anlæg.

Revideringen af projektforslaget medfører bl.a., at de områder, der konverteres fra naturgas til fjernvarme, er mindre end det senest fremsendte projektforslag. Det er blandt andet kollegier på DTU, som ikke længere er med i projektforslaget, fordi de allerede ligger i et godkendt fjernvarmeområde. Efter ønske fra DTU overgår forsyningspligten til kollegierne til Vestforbrænding.

Projektforslaget er i høring frem til 25. juni 2018.

Vestforbrænding forventer, at kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune kan tage endelig stilling til projektforslaget inden udgangen af 2018.

Se hele høringsmaterialet på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside

Gå tilbage til nyheder