Gå til main indhold
24. januar 2020

Rekordstort antal besøg på Vestforbrænding

Vestforbrænding havde et rekordstort antal besøgende i 2019, hvor i alt 27.579 gæster enten deltog i den månedlige rundvisning eller i et af formidlingscentrets undervisningsforløb.

På Vestforbrænding i Glostrup går en skoleklasse to og to på række i gule veste og hjelme med en formidler i spidsen på vej rundt på anlægget. Ligesom tusindvis af elever før dem, besøger de affalds- og energiselskabet for at blive klogere på, hvad der sker med affaldet, hvordan vi kan blive bedre til at sortere og på, hvordan vi omdanner affaldet til el og varme.

 

Øget interesse i klimaproblemer

I 2019 slog besøgstallet på Vestforbrænding alle rekorder med i alt 27.579 gæster mod 25.073 året før og 22.324 besøgende i 2017. For formidlingschef Marie Louise Krogh-Nielsen er tal ikke alt, men det kommer ikke bag på hende, at stadig flere er interesserede i at lære om udnyttelse af ressourcer:

”Der er jo generelt en interesse i og optagethed af klimaproblemer og grøn omstilling i samfundet og blandt unge især. Vi ser især en stigning i besøg fra skoler, og det skal bl.a. ses i sammenhæng med kampagnen med udrulning af affaldssortering på skoler.”

Det er de enkelte kommuner i samarbejde med Vestforbrænding, der står for nye systemer til affaldssortering på skolerne. Vestforbrændings formidlingscenter laver bl.a. oplæg for alle lærere og pædagoger på skolerne, undervisning af tovholdere på Vestforbrænding og undervisning i skoleklasserne på 0.- 6. årgang.

 

Flere besøger genbrugsstationer

Vestforbrænding mærker også en øget interesse fra erhvervsskoler, specialskoler, forskellige foreninger og fra almindelige borgere, som fx ønsker at deltage i den månedlige rundvisning på værket eller deltage i et besøg i dagtimerne. Også antallet af skoleklasser, der besøger genbrugsstationerne og deltager i et undervisningsforløb der, er stigende, fortæller Marie Louise Krogh-Nielsen:

”Forhåbentlig er skolerne ved at få øjnene op for, at genbrugsstationerne også har en værdi, når der skal undervises i affald og sortering. Her får eleverne meget konkret undervisning i affald, ressourcer, genbrug og bæredygtighed.”

Vestforbrændings formidlingscenter arrangerer fx formidlerkurser for pladsmedarbejderne, så de har kompetencerne til at modtage skoleklasser.

 

Vi måler tilfredshed

Fremover vil Vestforbrændings formidlingscenter måle endnu mere på tilfredshed og kvalitet og på, om deltagerne oplever, at indholdet i undervisningsforløb og rundvisninger er relevant.

”De nye målinger kan bruges, når der skal udvikles nye materialer og forløb, eller hvis eksisterende forløb for eksempel skal justeres. Og så måler vi selvfølgelig stadig på antallet af besøgende,” siger Marie Louise Krogh-Nielsen.

I 2020 fylder Vestforbrænding 50 år og åbner i den anledning dørene for alle interesserede borgere til forskellige arrangementer i løbet af året.

Gå tilbage til nyheder