Gå til main indhold
10. januar 2020

Remondis har genoptaget arbejdet 13/1

Remondis oplyser, at de har genoptaget arbejdet efter arbejdsnedlæggelsen i fredags, og at de arbejder på at få indhentet samtlige tømninger (opdateret 13/1).

Gode råd hvis du bliver omfattet af arbejdsnedlæggelsen

Vestforbrænding har disse gode råd til dig, hvis du bliver ramt af den aktuelle arbejdsnedlæggelse blandt skraldemændene hos Remondis:Dagrenovation, mad- og restaffald:

Hvis beholderen er fyldt, kan der sættes sække med affald ved siden af/ovenpå beholderen til afhentning. Det anbefales at opbevare affaldssækkene et sted, hvor rotter og fugle ikke kan komme til det f.eks. i et skur eller lignende indtil indsamlingen genoptages.


Andre affaldsfraktioner

Borgere med to-kammerbeholdere ved husstanden kan også vælge at sætte klare plastposer med sorteret metal, plast, glas og papir ved beholderne. Så tager skraldemanden det med ved næste normale tømmedag.


Storskrald og haveaffald

Kan afleveres på genbrugsstationen.


Gode råd ifm. madaffald, så lugtgener og maddiker kan forebygges:

  • Dryp madaffaldet godt af
  • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (f.eks. fisk og kød)
  • Brug evt. to poser til mad i stedet for én
  • Skift posen til mad hver 2. dag
  • Undgå at overfylde posen og husk at lukke den med en knude
  • Læg posen til mad forsigtigt i din udendørsbeholder, så der ikke går hul på den
  • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen
  • Hold altid låget på din indendørs biospand og din udendørsbeholder lukket
  • Vask din indendørs biospand og din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov
Gå tilbage til nyheder