Gå til main indhold
12. april 2019

Pressemeddelelse: Renovering af tag på affaldssilo kan give gener

Fra uge 18 - 26 renoverer Vestforbrænding taget på affaldssiloen. Arbejdet kan medføre mindre støj-, støv- og lugtgener i nærområdet.

Fra uge 18 og frem til uge 26 renoverer Vestforbrænding taget på affaldssiloen og udskifter 2.000 m2 tagareal. Arbejdet kan medføre mindre støj-, støv- og lugtgener i nærområdet.

”Når vi åbner for taget til affaldssiloen, kan der forekomme støv og lugt – det er dog helt ufarligt for omgivelserne. Vi bestræber os på at minimere generne ved at reetablere taget løbende og holde det lukket uden for arbejdstid. Samtidig har Vestforbrænding en kraftig udsugning i siloen, som er med til at minimere generne”, siger kommunikationschef Peter-Henrik Goosmann

Arbejdet vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 18.00 og på lørdag fra kl. 7.00 til 14.00. Undtagelsesvis kan arbejdstiden forlænges på enkelte dage. Støjgenerne vil være minimale uden for den normal arbejdstid og vil primært forekomme i de første par uger, når det gamle tag bliver fjernet.

”Vi gør alt for, at vores omgivelser mærker vores arbejde med renoveringen mindst muligt”, siger kommunikationschef Peter-Henrik Goosmann.

Kontakt og information
Hvis du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Per-Henrik Goosmann pgo@vestfor.dk, mobil: 40387631

Gå tilbage til nyheder