Gå til main indhold
21. november 2019

Småt brændbart bliver til Rest efter sortering

Småt brændbart skifter navn til det mere retvisende "Rest efter sortering". Det sker for at gøre opmærksom på, at det genanvendelige affald ikke skal til forbrænding.

Vestforbrændings 19 kommuner har gennem flere år arbejdet på at nedbringe mængden af Småt brændbart, som nu skifter navn til Rest efter sortering for hjælpe til at få udsorteret de sidste mængder af genanvendeligt affald.

Store mængder affald er flyttet fra småt brændbart til genanvendelse ved at blandt andet at indføre nye affaldsfraktioner på genbrugsstationerne som umalet indendørs træ, bøger og tekstiler, samt gentænke indretningen af containerne i forskellige affaldszoner på genbrugsstationerne.

Fra 2014 til 2018 er andelen af småt brændbart på kommunens genbrugsstation(er) sammen med de resterende genbrugsstationer i Vestforbrændings opland faldet fra 8,1 % til 6,6 % af de samlede mængder på genbrugsstationerne.

Rest efter sortering er mere retvisende i forhold til, hvad der skal være i containeren – ’det der er tilbage, når vi har sorteret’. Navneskiftet skulle også gerne give lidt bevågenhed i forhold til at få det sidste genanvendelige affald ud af den brandbare fraktion. Vi ser derfor navneændringen som det naturlige næste skridt i nedbringelsen af mængden af Småt brændbart og nu altså Rest efter sortering, udtaler udviklingschef Yvonne Amskov fra Vestforbrænding.

Fra uge 47 er alle de eksisterende Småt brændbart skilte blevet udskiftet til det nye navn til Rest efter sortering.

Yderligere oplysninger

Kommunikationskonsulent Kristian Bjerregaard Tlf. 30 52 20 88 Mail: KHA@vestfor.dk

Gå tilbage til nyheder