Gå til main indhold
20. februar 2020

Spørgsmål og svar - ny kontrakt for husstandsindsamlet plast

Vestforbrænding har i 2020 indgået en ny kontrakt om håndtering af husstandsindsamlet plastaffald. Her finder du spørgsmål og svar om den nye kontrakt, samt en model der viser, hvad der indgår i kontrakten.

1. Hvem afsætter Vestforbrænding husstandsindsamlet plast til i 2020?

Vestforbrænding afsætter alt husstandsindsamlet plast via DKK-Plastics til EGN i Tyskland i 2020. Vestforbrænding har yderligere option på, at forlænge kontrakten i 2021.

DKK Plastics er en dansk genanvendelsesvirksomhed, der afsætter affald fra private og offentlige aktører.

EGN er et tysk modtager- og sorteringsanlæg, der modtager plastik fra DKK Plastics

2. Hvordan sikrer Vestforbrænding, at behandlingen af plast foregår miljømæssigt forsvarligt?

Vestforbrænding har i tiden op til udbuddet været i dialog med de vigtigste aftagere af plast i Danmark og Europa for at afklare, hvordan vi sikrer den bedste behandling af plasten og hvilke krav markedet kan honorere. Nedenfor ses en figur, der viser hvordan Vestforbrændings kontrakter for husstandsindsamlet plast har udviklet sig over tid.

3. Hvorfor har Vestforbrænding ikke krævet, at alt plast bliver udsorteret til genanvendelse i den nye kontrakt?

Vestforbrænding har krævet, at mindst 75% udsorteres til genanvendelse. Når vi ikke kræver 100% skyldes det, at der desværre ikke kun er genanvendelig plast i det affald, der sendes til behandlingsanlæggene. En mindre mængde er fejlsortering, madrester, væske og plasttyper, der ikke er egnet til genanvendelse. Derfor er kravet om 75% udsorteret til genanvendelse tæt på at være det, der er teknologisk muligt i dag, og det er langt fra alle behandlingsanlæg, der kan leve op til det krav.

4. Hvor meget af plasten bliver genanvendt til nye produkter i den nye kontrakt?

Minimum 75% af plasten udsorteres, men den endelige genanvendelse vil være lavere, da der vil ske tab i genanvendelsesprocessen. Affaldssektoren har ikke på nuværende tidspunkt sikre metoder til at opgøre den endelige genanvendelse. Det er noget EU og Miljøstyrelsen arbejder på at lave standarder for på tværs af landene og behandlingsvirksomhederne. Sammen med husstandene skal Vestforbrænding derfor arbejde for at få indsamlet så meget plast som muligt, da det er den første forudsætning for at sikre høj genanvendelse.

5. Hvornår træder den nye kontrakt i effekt, og hvad sker der med den plasten indtil da?

Den nye kontrakt er gældende fra januar 2020. I løbet af 2019 meldte Vestforbrænding ud, at vi måske blev nød til, at opmagasinere plasten indtil en ny kontrakt og transportnotifikation var indgået. DKK Plastics, som er vores nye aftager, har allerede en notifikation til at transportere plasten. Det betyder, at Vestforbrænding ikke skal oplagre plasten, men at vi siden januar har kørt den til behandling i Tyskland.

Gå tilbage til nyheder