Gå til main indhold
5. november 2018

Status efter brand

Under et demonteringsarbejde på Vestforbrænding udbrød der her til eftermiddag en brand på vores energianlæg.

Under et demonteringsarbejde på Vestforbrænding udbrød der her til eftermiddag en brand på vores energianlæg. Hovedstadens Beredskab har nu slukket branden. Branden har ikke medført personskader, ligesom det forventes, at branden kun i begrænset omfang vil få betydning for vores levering af fjernvarme. Vestforbrænding vil i de kommende dage og indtil, der er dannet et fuldt overblik over omfanget af skader, ikke kunne modtage affald til energiudnyttelse. Dette affald vil blive omdirigeret til andre energianlæg. Branden vil således ikke få indflydelse på borgernes hverdag vedr. dagrenovation.

Gå tilbage til nyheder