Gå til main indhold
22. august 2017

Store miljøgevinster ved transport af plast

Siden 1. januar 2017 har Vestforbrænding i henholdsvis Glostrup og Frederikssund samarbejdet om transport af affald mellem de to anlæg.

Der skal køres plast fra omlastningsanlægget i Glostrup til Frederikssund, hvor det presses til baller inden plasten køres videre til oparbejdning i Sverige. Anlægget i Frederikssund skal til gengæld have restaffald fra de nordlige kommuner kørt til Glostrup til forbrænding.

Indtil slutningen af 2016 kørte de to affaldstransporter på to forskellige aftaler, og der var derfor hver gang kørsler med tomme læs den ene vej (tomlast). Men efter et fælles udbud kører de to fraktioner nu på samme bil, som derfor har noget med begge veje.

Der er fortsat lidt tomkørsel, da der skal køres flere læs restaffald end plastik, men samkørslen sparer i 2017 17.000 kilometers kørsel med lastbil svarende til godt 12 tons CO2, sammenlignet med hvis kørslen fortsat skete som enkeltkørsler med tomlast retur.

Gå tilbage til nyheder