Gå til main indhold
13. juni 2020

Storkøbenhavn siger: affald er kritisk infrastruktur

Den kommunale affaldssektor er samfundskritisk infrastruktur. Det siger 67 pct. af borgerne i Storkøbenhavn i en ny rundspørge. Kommunerne bør fortsat have styring med danskernes affald og gode muligheder for at sikre, at det kan genanvendes, mener direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs.

Håndteringen af danskernes affald er afgørende for et sundt samfund, og derfor skal affaldssektoren styres af fællesskabet. Det er konklusionen i en helt ny rundspørge fra Kantar/Gallup for Dansk Affaldsforening, hvor danskerne er blevet spurgt til deres holdning til affaldssektoren.

Hele 67 pct. af borgerne er enten enige eller overvejende enige i, at kommunale eller forbrugerejede affaldsselskaber er samfundskritisk infrastruktur. Det glæder direktør i Vestforbrænding, Steen Neuchs, som i øvrigt i et debatindlæg i Altinget har argumenteret for, hvorfor affaldshåndteringen skal forblive på de kommunale hænder:

”Jeg læser denne undersøgelse som et klart signal fra borgerne om, at de altovervejende har tillid til, at eksempelvis vores fælleskommunale affaldsselskab Vestforbrænding, som er ejet af 19 kommuner, er bedst rustet til at håndtere affaldet, ligesom jeg ser det som en tillidserklæring til, at vi også kan løse denne vigtige samfundsopgave i fremtiden,” siger Steen Neuchs.

Samtidig med politiske forhandlinger

Undersøgelsen går imod regeringens planer om at privatisere håndteringen af de danske husholdningers affald. Disse planer forhandles der netop nu om mellem folketingspartierne og klimaminister Dan Jørgensen (S). Regeringens privatiseringsdagsorden har mødt bred kritik.

”Jeg er helt klart af den opfattelse, at en privatisering ikke er vejen frem. Derimod skal vi øge samarbejdet mellem den offentlige og private sektor for bedst muligt at kunne opfylde klimamålene og øge hensynet til miljøet. Fra Vestforbrænding lyder der en opfordring til, at regeringen gentænker sine planer, når nu danskerne vil noget andet,” siger Steen Neuchs.

Danskerne er engagerede og danner grundlaget for affaldssortering ude i hjemmene, og de er glade for at kunne bruge landets over 350 genbrugsstationer. De er også generelt glade for, at kommunerne står for den første grovsortering eller forbehandling af affaldet. 67 pct. af alle danskere og i Storkøbenhavn er enige og siger derfor nej tak til privatisering, viser rundspørgen.

Danskerne stiller dog også krav til kommunerne og affaldsselskaberne om bedre service og mere og ensartet affaldssortering. I en tidligere undersøgelse fra Ingeniørforening IDA siger 60 pct. at de gerne vil sortere mere affald, mens 80 pct. siger, at man skal sortere på samme måde i hele landet.

Fakta - landsdækkende tal

  • 69 pct. af de adspurgte siger, at de er enige eller overvejende enige i, at kommunal og forbrugerejet affaldsforsyning – blandt andet behandling af affald på sorteringsanlæg – er kritisk infrastruktur.
  • 67 siger nej til at bl.a. kommunale affaldssorteringsanlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.
  • 64 siger nej til, at kommunale affaldsenergianlæg bør sælges til kommercielle virksomheder.

 

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse.

Gå tilbage til nyheder