Gå til main indhold
2. juni 2017

Verdensnyhederne på Vestforbrænding

Det er langt fra Det er langt fra hverdag, når CNN laver optagelser og indslag fra Danmark. Og det første gang, det handler om håndtering og genanvendelse af madaffald. hverdag, når CNN laver optagelser og indslag fra Danmark. Og det første gang, det handler om håndtering og genanvendelse af madaffald.

Den unikke omdannelse af resterne fra borgernes måltider til biogas og gødning, som Vestforbrænding i samarbejde med bla. HCS står for, har skabt interesse hos verdenspressen. Ikke mindst fordi processen er så forskellig fra den måde, som resten af verden håndterer sit affald på, og fordi sorteringen hos denm enkelte borger og genanvendelse til produkter som biogas og naturgødning indgår i den den grønne økonomi og besparelser på verdens ressourcer. Eksempelvis kan biogassen fra madaffaldet bruges på nye vogne, som henter og bringer affaldet.

CNN’s reportage fra Vestforbrænding indgår i tv-stationens faste række af udsendelser under temaet ”Going Green”. Den forventes også at blive bragt som et nyhedsindslag i løbet af sommeren. Du kan følge indslaget her på vores hjemmeside, når vi har modtaget det.

Gå tilbage til nyheder