Gå til main indhold
13. januar 2021

Ny kampagne: Mindre affald i vejkanten

Vestforbrænding bakker op om en ny kampagne, der retter opmærksomheden på affald i vejkanten, som billister efterlader

En renere skovbund, et renere hav og renere vejkanter. Det er målsætningen bag den landsdækkende kampagne ’Tak for ingenting … i naturen’, som transportministeren, miljøministeren og forsvarsministeren lancerer i dag. Indsatsen er et samarbejde mellem Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen. 

Vestforbrænding bakker op om kampagnen. Affald skal i skraldespanden og gerne sorterers - så skal vi nok sørge for, at det enten bliver brændt og udnyttet til energi eller sendt videre til genanvendelse. I vejkanten og naturen gør det ingen gavn - tværtimod er det skadeligt for miljø og dyreliv. 


Tak for ingenting ... i vejkanten

Vejdirektoratet står for den del af kampagnen, som skal dæmme op for affald langs statsvejene og på rastepladserne. Kampagnen lanceres her under sloganet Tak for ingenting… i vejkanten.

Sloganet er helt bevidst valgt, så det ved første øjekast formentlig vil forekomme sarkastisk, men at det bliver til en ahaoplevelse, når budskabet realiseres: At det er et reelt ’tak’ for, at man ikke smider affald i vejkanten.


Kampagnen skal også øge sikkerheden

Udover at skåne miljøet, sikrer den gode køreoplevelse og spare staten en masse penge har Vejdirektoratets kampagne også en anden dimension. Den kan nemlig også være med til at øge sikkerheden for de mennesker, som har til opgave at opsamle det henkastede affald langs statsvejene.


Medier

Kampagnen fra Vejdirektoratet løber i første omgang fra den 7. januar 2021 frem til den 31. marts 2021 Den vil være synlig på skilte opstillet på udvalgte tilkørselsramper til motorveje i hovedstadsområdet, tryk på asfalten på 30 udvalgte rastepladser, på Vejdirektoratets SoMe-kanaler, som online-reklamer og på enkelte bill boards langs vejnettet.


Baggrund for kampagnen

Baggrunden for kampagnen er, at Vejdirektoratet hvert år opsamler cirka 700 tons affald langs de danske statsveje. Affald, som er til gene for miljøet og de tusinder af trafikanter, der færdes på vejene. Vi ønsker med denne kampagne at dæmme op for noget af det affald, som kastes på vejene og på rastepladserne, så det bliver rarere for os at færdes på disse steder.

Læs mere på www.vejdirektoratet.dk/TakForIngenting 

 

Gå tilbage til nyheder