Gå til main indhold
22. oktober 2018

Vestforbrænding fortsætter med attraktive varmepriser

I mange år har Vestforbrænding haft fokus på at sikre lave forbrugerpriser for fjernvarmekunder. Dette fokus fortsætter ind i 2019, hvor vi fastholder vores fjernvarmepriser trods øgede afgifter og generelle prisstigninger. Samtidig udbygger vi vores fjernvarmenet.

Faldende priser i en lang årrække

Vestforbrændings varmekunder i Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner har med vores prisfokus kunnet konstatere faldende priser over en årrække med et fald fra 2011 til 2018 på godt 25%. Dette i en periode med stigende afgifter og stigende priser på de fleste ydelser, der indgår i produktionen af varme.

Alene fra 2017-19 ville de gennerelle prisstigninger og øgede afgifter have medført prisstigninger på fjernvarme på ca. 3%, som Vestforbrændings varmekunder ikke er blevet ramt af - bl.a. som følge af effektiviseringer. 

Efter 15 år bortfalder endvidere et el-produktionstilskud, som tidligere med ca. 30 mio. kr. årligt er kommet fjernvarmekunderne til gode. Som følge af udbygningen af fjernvarmeforsyningen i Vestforbrændings fjernvarmeområder og effektiviseringer er det lykkedes at kunne fastholde uændrede varmepriser også i 2019. Se i øvrigt også i Vestforbrændings budget for 2019.


Effektivisering og udbygninger

”Vestforbrændings løbende fjernvarmeudbygninger har til nu og ud over væsentlige klimaeffekter også kunnet sikre de lave fjernvarmepriser. Denne prispolitik fortsætter vi med i årene fremover. Og Vestforbrænding fortsætter også den visionære grønne omstilling med det mål at sikre grøn energi til konkurrencedygtige priser i de kommuner, hvor det er muligt at omstille fra fossile brændsler til varmeforsyning fra Vestforbrændings egne fjernvarmenet. Det er til gavn for miljøet og økonomien for både affalds- og fjernvarmekunder,” siger Vestforbrændings chef for Energi og Distribution, Per Wulff.

Vestforbrændings bestyrelse har ved de seneste bestyrelsesmøder godkendt yderligere udbygning af fjernvarmen .

Således har Vestforbrænding netop fået godkendt endnu et stort fjernvarmeprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor en række boliger og erhvervsejendomme har sagt ja tak til miljørigtig og billig varmeforsyning. Tilslutningen af de nye kunder betyder ud over fordelen for den enkelte, at det samlede fjernvarmenet bliver udnyttet mere effektivt. Derfor kan varmepriserne også i de kommende år holdes på et stabilt lavt eller… måske faldende niveau. 

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse.
Se også i Vestforbrændings budget for 2019. Link til budget 2019
• Chef for Energi og Distribution, Per Wulff: pw@vestfor.dk / 21 76 35 94
• Kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann:pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31 

Gå tilbage til nyheder