Gå til main indhold
20. april 2018

Vestforbrænding godkendt til ny ISO-standard

Vestforbrænding er netop blevet godkendt til at kunne overgå til ny standard for ISO-certificering for miljøledelse. Det er sket efter en ekstern audit.

Tydeligt lederskab fremhævet

 Auditorerne hæfter sig i deres rapport ved, at Vestforbrænding har dækkende dokumentation for de nye krav i standarden, og at der er et tydeligt og veletableret lederskab. Dertil fremhæves det, at Vestforbrænding tænker i cirkulær økonomi og bæredygtighed samt at virksomhedens mest væsentlige interessenter indgår som en naturlig del af forretningsstrategier og handlingsplaner. 

I rapporten nævner auditorerne også konkrete forhold, som tæller med på den positive side. Det er blandt andet fokus på indberetning af hændelser og nær-ved-ulykker, den strukturerede tilgang til miljø og arbejdsmiljø hos leverandørerne samt arbejdet med at forenkle ledelsessystemet.

Godt resultat og et godt forløb

Med andre ord så har auditorerne haft den positive pen fremme og har vurderet Vestforbrændings evne til at styre de mange forhold omkring miljøledelse til et 4-tal på en 5-punkt skala. 

”Jeg er rigtig tilfreds med resultatet. Det kan kun lade sig gøre, når vi alle er opmærksomme – ikke alene på vores egen rolle men også vores forhold til vores omverden og de mange interessenter, vi har i Vestforbrænding,” siger chef for miljø og arbejdsmiljø, Anne Birgitte Thuelund, som også fremhæver den gode samarbejdsånd, som har kendetegnet alle, der har medvirket under audit.  

Gå tilbage til nyheder