Gå til main indhold
12. juni 2019

Vestforbrænding har konstateret mindre olieudslip

I forbindelse med nattens og morgenens kraftige, meget lokale og skybrudslignende regn, har vi konstateret, at der har været et mindre olieudslip til i et lokalt åløb.

Vestforbrænding har taget kontakt med Beredskabsstyrelsen, lokale miljømyndigheder og Miljøstyrelsen for at underrette om udslippet.

Indsatslederen for beredskabet har på stedet vurderet, at udslippet er af så begrænset karakter, at der ikke skal foretages yderligere, idet olien vil fordampe af sig selv.

Gå tilbage til nyheder