Gå til main indhold
8. juni 2018

Vestforbrænding i fortsat fremgang

Vestforbrænding er i fremgang og bidrager til den grønne omstilling. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at andelen af affald til genanvendelse stiger, og at Vestforbrænding kan sende 63 millioner kroner retur til sine ejere. Det fastslog bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen på årets generalforsamling.

Ikke alene har borgerne i Vestforbrændings ejerkommuner udsorteret mere end 61 procent af husholdningaffaldet til genanvendelse. Selskabets gode resultater betyder også, man nu kan sende 63 mio. kr. retur til sine 19 ejerkommuner. Det sker fordi omsætningen fra afsætningen af de anvendelige ressourcer er fordoblet over de seneste to år.

”I ejerkommunerne er vi stolte af de resultater, som Vestforbrænding har leveret også i 2017. Et selskab som grundet sin position er forpligtet til at være placeret i førerfeltet,” sagde bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen blandt andet i sin beretning ved generalforsamlingen, som blev afholdt i dag. Han fortsatte:

”Vi er fortsat klar til løfte opgaverne i Vestforbrænding, og vi er klar i kommunerne, hvor borgerne gerne vil være med til at gøre en indsats for mere genanvendelse og mere kildesortering. Vi skal samarbejde på tværs af kommuner og forsyningslandskabe, så vi udnytter ressourcerne i affaldet bedst muligt og bidrager til at udbrede affaldsbaseret og anden CO2-neutral fjernvarme.”

At Vestforbrænding fortsat er i fremgang fremgår af årsrapporten for 2017, som blev godkendt ved generalforsamlingen. Heraf fremgår det, at Vestforbrænding er effektiv drevet virksomhed med en årlig omsætning på ca. 1,3 mia. kr. og med nogle af landets laveste affaldstakster og fjernvarmepriser. Ud over at håndtere affaldet fra borgere og virksomheder i ejerkommunerne er Vestforbrænding nu oppe på at producere grøn affaldsbaseret energi svarende til over 64.000 husstandes varmeforbrug og 168.000 borgeres elforbrug.

Og så kan Vestforbrænding igen vise en stigning i antallet af børn og unge, som bliver undervist om affald og energi. I 2017 var 22.300 således på besøg i blandt andet Vestforbrændings nye interaktive læringsmiljø ”PowerLAB”.

Kontakt og information

Du er velkommen til at kontakte nedenstående for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview.

Gå tilbage til nyheder