Gå til main indhold
11. september 2017

Vestforbrænding i topform

En virksomhed i topform, som er klar til at møde nye rammebetingelser, og som allerede er en markant aktør i den cirkulære økonomi – det var budskabet fra Vestforbrændings bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen på den netop afholdte generalforsamling.

”Danmarks største affalds- og affaldsenergiselskab har endnu en gang leveret et rigtig flot resultat. På baggrund af resultatet kan vi sætte priser og takster ned, som kommer borgerne i vores ejerkommuner til gode med samlet op mod 28 millioner kroner, når vi ser frem mod 2018,” fremhævede Ole Bondo Christensen på dagen for generalforsamlingens godkendelse af Vestforbrændings årsregnskab for 2016 (PDF) samt budget for 2018 (PDF).

”Samtidig er mængden af affald til genanvendelse, som Vestforbrænding håndterer, fortsat stigende, og genanvendelse har for alvor overhalet forbrænding, når det gælder husholdningsaffaldet,” sagde Ole Bondo Christensen i sin formandsberetning, som lagde vægt på, at kildesortering udgør fundamentet for at opnå den bedste genanvendelse af affald.

Hele 58 pct. af husholdningsaffaldet fra de 19 ejerkommuner, blev i 2016 genanvendt.

Dagen forinden generalforsamlingen havde regeringens Advisory Board for Cirkulær Økonomi afgivet sin rapport med 27 anbefalinger til fremme af bæredygtigheden i Danmark.

”Flere af anbefalingerne har vi allerede taget forskud på, eksempelvis ved at implementere ensartede systemer til kildesortering og affaldsindsamling på tværs af kommunegrænser. Når vi og vores ejerkommuner er på omgangshøjde, er det bl.a., fordi den cirkulære tilgang og helhedstænkning altid har ligget i vores løsninger,” fastslog Ole Bondo Christensen.

I sin beretning kom Ole Bondo Christensen også ind på den stigende interesse for den gode historie om genanvendelse og udnyttelse af vores fælles ressourcer. ”Flere end 20.000 har i 2016 gjort brug af Vestforbrændings undervisningstilbud i Glostrup, på genbrugspladserne og ude på skolerne.”

Læs Bestyrelsesformand Ole Bondo Christensens beretning i den fulde længde på Formandens beretning 2016 (PDF).

Gå tilbage til nyheder