Gå til main indhold
18. oktober 2017

Vestforbrænding indvier nyt undervisningsmiljø

Den 9. november indvier Vestforbrænding det interaktive undervisningsmiljø, PowerLab. Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, vil sammen med Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, stå for den formelle del af indvielsen, som også får deltagelse af inviterede naturfagskoordinatorer fra Vestforbrændings 19 ejerkommuner og en skoleklasse fra Glostrup Kommune.
”Hvert år servicerer vi vores 19 ejerkommuner med undervisningsforløb og informa-tionsmaterialer. Vi har over 20.000 besøgende om året med vidt forskellige forud-sætninger og viden om energi, affald, cirkulær økonomi og genanvendelse. Med PowerLab løfter vi igen niveauet for formidling – denne gang med et interaktivt undervisningsmiljø, som retter sig direkte mod skolernes fællesfaglige naturfags-eksamen. Tilmed rummer det både elementer af underholdning og samfunds-perspektiv.”
Allan Laumann, chef for I/S Vestforbrændings formidlingscenter

Vestforbrændings mål

Vestforbrænding rummer nu hele fire undervisningsmiljøer for skoleelever i forskellige aldre; SkraldElev, Gl. Kontrolrum, WasteLab og PowerLab. Målet for formidling og uddannelse i håndteringen af affald er at gøre yngre generationer – og meget gerne også deres forældre – bevidste om, at affald er en ressource, som kan genanvendes og indgå i vores hverdag som grøn energi i form af varme og el.

I PowerLab sker det ved forskellige opstillinger og øvelser, hvor eleverne arbejder med affaldet og selv tager stilling til sortering og optimering for derefter at sætte en energiproduktion i gang. Efter øvelserne gennemfører eleverne et spil, hvor de skal styre sammenhængene mellem en by og dets forbrændingsanlæg. Kan man udnytte overskudsvarme? Og hvordan gør man det på den mest bæredygtige måde?

Plads til et smil

Vi har forsøgt at gøre indvielsen bare en smule mindre formel og har inviteret komiker- og satireparret Adam og Noah til at foretage en ”live launch” med en helt anderledes tilgang til naturfag, formidling, affald og energi. Vi kalder det ”naturfags-inspiration i humoristisk dialoghøjde med eleverne”.Invitation til medier

Vi inviterer hermed lokale, regionale og landsdækkende medier til at deltage i indvielsen. Der vil være gode muligheder for at skabe mange historier – også i lyd og billeder. Det er aftalt med Energi-, forsynings- og klimaministeriet, at ministeren gerne stiller op til interviews. Det samme gør Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, og direktør, Peter Basland.

Er du og dit medie interesseret i at dække indvielsen beder vi dig sende en e-mail til kommunikationschef, Per-Henrik Goosmann (kontaktdata finder du nedenfor) med angivelse af antal deltagere, behov for interviews og andre ønsker.

 

Kontakt og information:

Vi vedhæfter vores invitation til indvielsen af PowerLab.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere informationer og uddybende interviews:

Allan Laumann, formidlingschef
Tlf. 44857792 eller 26216755 /e-mail: ala@vestfor.dk

Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef
Tlf. 44857117 eller 40387631 / e-mail: pgo@vestfor.dk

Gå tilbage til nyheder