Gå til main indhold
22. december 2021

Vestforbrænding klar med ny bestyrelse

Ved et netop afholdt bestyrelsesmøde har Vestforbrændings nye bestyrelse, som sidder frem til udgangen af 2025, konstitueret sig.

Vestforbrændings 19 ejerkommuner har efter KV2021 udpeget deres medlemmer til bestyrelsen. Som bestyrelsesformand fortsætter Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A), og næstformand bliver Gentoftes borgmester Michael Fenger. Bestyrelsen har fået otte nye medlemmer, som er valgt i kommunerne, samt et nyt medarbejdervalgt medlem.

Den nye bestyrelse vil over de kommende fire år blive stillet over for en lang række udviklingsprojekter og beslutninger, der ikke alene skal sætte retningen for Vestforbrænding som selskab, men også placere det som en aktiv og markant aktør i den nationale klimaomstilling med reduktion af forbrænding og øget genbrug og genanvendelse. Ligeledes bliver en politisk indgået energiaftale, aftale om fangst og lagring af CO2 samt nye EU-mål for genanvendelse med 65 pct. i 2035 områder, som bestyrelsen vil skulle forholde sig til.

”Det bliver formentlig den bestyrelsessamling i de senere år, hvor vi vil blive bedt om at træffe nogle af de meget store beslutninger i Vestforbrændings historie. Beslutninger som ikke alene udspringer af det politiske flertal på Christiansborg med krav om væsentlige CO2-reduktioner gennem mindre affaldsforbrænding, øget genbrug og genanvendelse men også udspringer af det gode forarbejde, den afgående bestyrelse har skabt. Et forarbejde, som ikke mindst har handlet om vedtagelse af ny strategi men også været med til at sikre, at Vestforbrændings ledelsesgrundlag matcher de udfordringer, vi står over for i de kommende år,” siger bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen, som understreger, at han ser et Vestforbrænding, som er godt rustet med en solid økonomi og et solidt samarbejde mellem Vestforbrændings 19-ejerkommuner.

For at kunne opfylde de ambitioner og klimamål, som et flertal i Folketinget ønsker implementeret inden 2030, vil Vestforbrænding sammen med sine ejerkommuner også skulle investere i ny teknologi og udvikling.

”Men lige så vigtigt er det, at vi i den kommende periode kommer til at træffe de helt rette beslutninger om Vestforbrændings fremtidige konstruktion som selskab og placering i samfundet som fælleskommunalt og -ejet selskab. Vi ved, at udviklingen går i retning af øget liberalisering i affaldssektoren. Vi ser det ikke som en trussel men som en opgave at gøre vores fremtidige konstruktion så solid, at vi uhindret kan samarbejde med både private og andre offentlige virksomheder med klimaforbedringer og renere miljø for øje,” siger Ole Bondo Christensen.

Vestforbrændings direktør, Steen Neuchs Vedel lægger i sin velkomst til den nye bestyrelse afgørende vægt på, at Vestforbrænding er det selskab inden for sektoren, som står på det absolut stærkeste fundament:

”Men vores hele 51 års historik, en uafbrudt omstilling til nye processer og teknologier, opbygning af ekspertise, viden og erfaringer inden for affaldshåndtering, energifremstilling, genbrug og genanvendelse ved vi, at vi i samarbejde med vores ejerkommuner kan understøtte fremtidens krav og behov i kommunerne og hos deres borgere. Tilmed står vi på et af vores sektors mest robuste økonomiske fundamenter samt dedikerede medarbejdere, som både fokuserer på rentabel drift, på udvikling og på samarbejde”.  

Steen Neuchs Vedel peger på, at særligt udrulning af fjernvarme til godt 30.000 nye kunder inden 2030 er et godt eksempel på nogle af de projekter, han ser frem til at samarbejde med den nye bestyrelse om.

”Vi skal have udrullet en allerede vedtaget strategi, der skal sikre grøn fjernvarme til langt flere husstande. Den udrulning vil blandt andet betyde store anlægsarbejder og beslutninger anvendelse af store centrale varmepumper,” siger Steen Neuchs Vedel.

Med i velkomsten til den nye bestyrelse ligger også fortællingen om værdien af Vestforbrændings formidlingscenter, som under normale og Corona-fri betingelser formidler og uddanner godt 28.000 primært børn og unge i affaldshåndtering, klima, miljø, genbrug og grøn energi. Steen Neuchs Vedel peger i velkomsten på den samfundsmæssige opgave, som Vestforbrænding og dets ejerkommuner har påtaget sig gennem formidling og undervisning, så kommende og nulevende generationer oplever eksempelvis affaldssortering som noget meget mere naturligt, end mange blandt de tidligere generationer har gjort det.

De nye medlemmer af Vestforbrændings bestyrelse kommer fra kommunerne: Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Høje-Taastrup, Ishøj og København.

Her finder du navnene på samtlige medlemmer af den nye bestyrelse. Navnet på medarbejdervalgt medlem fra Vestforbrænding fremgår også af oversigten.

Kontakt og information

Medier og journalister er velkomne til at kontakte:

Pressechef Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / tlf. 40 38 76 31 for  en uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview med enten bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen eller direktør Steen Neuchs Vedel.

Direktør Steen Neuchs Vedel:

 

Bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen:

 

Gå tilbage til nyheder