Gå til main indhold
24. januar 2022

Vestforbrænding klar til at udrulle grøn fjernvarme i Frederikssund

Vestforbrændings bestyrelse med repræsentanter fra de 19 ejerkommuner har netop godkendt at tilbyde Frederikssund Kommune at omlægge varmeforsyningen fra olie og naturgas til grøn fjernvarme. Det er et højt prioriteret ønske i kommunen at gennemføre en grøn omstilling, ligesom konvertering af fossil opvarmning til grøn fjernvarme ligger i Vestforbrændings strategi 2030.
Fjernvarmerør

Konverteringen omfatter store dele af de områder i Frederikssund, der i dag opvarmes af olie- og gasfyr samt forsyning af Vinge. Det er en betydelig klimagevinst ved projektet, da det vil reducere CO2-udledning med hele 13.000 tons årligt.

”Der er tale om en omfattende grøn omstilling, som vi på Vestforbrænding er glade for at kunne bidrage til. Projektet vil medføre billigere varmepriser til alle i forhold til både nuværende varmeforsyning og set i forhold til omkostninger ved etablering af individuelle varmepumper i det enkelte hus. Vestforbrænding opererer med nogle af landets laveste fjernvarmepriser, og det er vores klare forventning, at det også vil være tilfældet fremover,” fortæller Vestforbrændings bestyrelsesformand, Ole Bondo Christensen, og fortsætter:

”Med projektet udnytter vi overskudsvarmen fra lokale virksomheder. På den måde kan vi nedbringe klimabelastningen markant og samtidig bane vejen for en sammenhængende og bæredygtig energiforsyning på tværs af kommunegrænser. Projektet vil være et vigtigt skridt mod CO2-neutral energiforsyning i Vestforbrændings ejerkommuner ved at udrulle markant mere fjernvarme i hovedstadsområdet og udnytte varmen fra CO2-fangst samt overskudsvarme fra virksomhederne,” siger Ole Bondo Christensen.

Den nye forsyning bliver primært baseret på overskudsvarme fra virksomheder i Frederikssund. På længere sigt vil affaldsvarme fra Vestforbrænding i Glostrup samt store og effektive varmepumper i det samlede fjernvarmesystem også forsyne Frederikssund med fjernvarme. Per Wulff, som er chef for Grøn Varmeforsyning på Vestforbrænding, leder projektet:

”Varmeprisen bliver den samme attraktive og lave varmepris, som allerede findes i fem andre kommuner, og som ikke er påvirket af de stærkt stigende energipriser, der ses i Danmark for tiden. Vestforbrændings målsætning om klimaneutral billig opvarmning vil også nå Frederikssund Kommune, til gavn for både miljøet og pengepungen,” siger Per Wulff.

Vestforbrænding har allerede indgået et såkaldt Letter of Intent med virksomheden Haldor Topsøe. Flere andre virksomheder med overskudsvarme i Frederikssund vil også blive en del af varmeforsyningen i Vestforbrændings fjernvarmesystem.

Kontakt og information

Redaktionen er velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af denne pressemeddelelse eller ønsker om interview:

Områdechef Grøn Varmeforsyning, Per Wulff: pw@vestfor.dk / 21763594
Pressechef, Per-Henrik Goosmann: pgo@vestfor.dk / 40387631

Gå tilbage til nyheder