Gå til main indhold
11. maj 2021

Vestforbrænding modtager også mink til destruktion

Det ligger nu klart, at Vestforbrændig også er et af de 13 anlæg i Danmark, som skal bistå myndighederne med at destruere de mink, som er nedgravet ved Holstebro.
Mink i et bur

Det forventes at vi modtager den første sending 25. maj. Det står fortsat uklart, hvor store mængder, der vil blive tale om, og med hvor hyppig frekvens, vi kommer til at modtage, men perioden for destruktion er planlagt til medio juli.


Det er Fødevarestyrelsen, som styrer slagets gang og anviser minkene til de 13 anlæg. Lige nu arbejdes der på, at sørge for optimering af transporterne, ligesom der skal arbejdes på at minimere lugtgener i i vores modtagehal. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere alle risici for lugtgener i vores nærmeste opland. Vi skal pointere, at der ikke vil forekomme lugtgener fra den røg, der udledes af vores skorsten.


De anlæg på Sjælland, der også modtager mink, er: AffaldPlus, ARC, Argo og Nordfors.

Gå tilbage til nyheder