Gå til main indhold
27. marts 2019

Vestforbrænding ønsker fortsat at levere billig varme til Farum

Furesø Avis har de seneste dage bragt artikler om Vestforbrændings rolle over for Farum Fjernvarme. I den forbindelse bringer vi her en række fakta og informationer, som vi håber kan bringe mere lys over spørgsmålet.

Fakta om Vestforbrændings varmeforsyningsmuligheder i Furesø Kommune.

I samarbejde med Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk arbejdede Vestforbrænding fra 2008 til 2010 på en sammenkobling af fjernvarmesystemerne i Furesø Kommune med Vestforbrændings fjernvarmenet i Gladsaxe. Denne sammenkobling blev siden etableret med det mål at sikre billigere og mere grøn varmeforsyning for Furesø Kommunes fjernvarmeforbrugere.

Vestforbrænding tilbød enslydende forsyningsaftaler til både Farum Fjernvarme og Værløse Varmeværk. På basis heraf blev der i 2011 indgået en aftale med Værløse Varmeværk, mens Farum Fjernvarme fravalgte at indgå en aftale.

Fra oktober 2012 har Vestforbrænding forsynet Værløse Varmeværk, der har bidraget til en væsentligt faldende varmepris. I henhold til Værløse Varmeværks priser på selskabets hjemmeside koster det i 2019 ca. 12.500 kr. pr. år for opvarmning af et parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh.

Tilsvarende koster det i 2019 i henhold til Farum Fjernvarmes hjemmeside ca. 17.400 kr. at opvarme et parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh faldende efter 20 års tilslutning til ca. 15.800 kr.


Varmetilbud til Farum Fjernvarme

Flere gange frem til 2015 har Vestforbrænding tilbudt varmeforsyning til Farum Fjernvarme på samme betingelser, som var gældende i den daværende aftale med Værløse Varmeværk. Farum Fjernvarme meldte tilbage, at Vestforbrændings tilbud om varmeforsyning ikke var attraktivt, hvilket Vestforbrænding naturligvis respekterer. Som følge af den manglende interesse leverer Vestforbrænding i dag den tilbudte varmemængde til fjernvarmekunder i henholdsvis Værløse, Ballerup, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Vestforbrænding har i dag mulighed for at levere omkring 50% af Farum Fjernvarmes samlede varmebehov, hvilket kunne være relevant særligt set i lyset af de kraftige prisstigninger forbrugerne har oplevet fra 1. januar 2019 efter en aftale mellem Hillerød Kraftvarme og Farum Fjernvarme er ophørt.

Vestforbrænding har derfor tilbudt Farum Fjernvarme en aftale, der giver Farum Fjernvarme mulighed - men ikke pligt - til at aftage billig affaldsvarme som erstatning for ca. 50% af den nuværende naturgasbaserede varme i Farum. Den tilbudte varmepris vil kunne reducere varmeregningen for Farum Fjernvarmes forbrugere med ca. 1.700 kr./år for opvarmning af et parcelhus. Vestforbrændings tilbud er dermed ikke et udtryk for et monopol – men et tilbud med det formål at sikre billigere og mere miljørigtig varmeforsyning til Farum Fjernvarmes forbrugere.

Vestforbrænding ser i den sammenhæng frem til et aftalt møde med Farum Fjernvarme den 11. april.

Gå tilbage til nyheder