Gå til main indhold
7. februar 2017

Vestforbrænding og DN i dialog om affaldshåndtering

Vestforbrænding vil styrke genanvendelsen af plast yderligere sammen med Danmarks Naturfredningsforening

Nu satser Vestforbrænding på at styrke genanvendelsen af plast yderligere via et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening (DN). På et møde først i februar har DN og Vestforbrænding talt om fremdriften i den nationale ressourcestrategi – med fokus på især plast. Vestforbrænding og DN er enige om, at en forudsætning for endnu bedre resultater på plastområdet er en tættere dialog mellem producenterne af plast og det kommunale indsamlingsled repræsenteret af Vestforbrænding – med DN som facilitator. Sine Beuse Fauerby, der er energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver hos DN siger:

”For os i Danmarks Naturfredningsforening er det utroligt vigtigt at have en god dialog med de centrale aktører på affalds-og ressourceområdet. Derfor er vi glade for, at vi kan mødes med virksomheder som Vestforbrænding og høre om deres innovative metoder til at øge genanvendelse af ressourcer som fx plast. Vi er glade for at få et godt indblik i, hvilke udfordringer og muligheder der arbejdes med hos Vestforbrænding.”

En kortlægning fra Affaldskontoret har tidligere vist, at kommunerne i Vestforbrænding er blandt de mest effektive målt på indsamlet mængde plast pr. husstand. Succesen på plastområdet skyldes blandt andet, at det er lykkedes at inddrage ejerkommunernes borgere ved først at rulle moderne affaldsbeholdere ud til den enkelte borger og siden hente affaldet igen på en billig og effektiv måde.

Gå tilbage til nyheder