Gå til main indhold
9. juni 2021

Vestforbrændings Formidlingscenter indgår nyt samarbejde

Vestforbrændings Formidlingscenter har indgået aftale om samarbejde med affaldsselskaberne RagnSells og Afatek samt Sukkertoppen Gymnasium i Valby. Målet er, at Vestforbrænding og de øvrige virksomheder både skal gøre omkring 120 HTX-studerende mere nysgerrige på affald og give dem indsigt i de udfordringer og dilemmaer, affaldsvirksomheder står med, men også lære og lytte til de studerendes behov for viden på området og være med til at facilitere, at der kommer mange ideer på bordet.

”De studerende kommer ud i virkeligheden for at møde rollemodeller, der kan inspirere dem til at blive en del af den bæredygtige omstilling af vores samfund. I mødet med rollemodeller bliver de studerendes forståelse for dilemmaer og problemstillinger nuanceret og udfordret, så de kan træde ind i det store arbejde, der ligger foran os alle med at skabe bæredygtige løsninger og adfærd. De studerende vil derfor opleve voksne, der brænder for at drive den bæredygtige omstilling, men som også mangler løsninger og perspektiver på udfordringerne. Vi håber på, at de studerende kan bringe nye perspektiver i spil, så vi sammen kan udfordre normerne og rykke samfundet,” fortæller formidler Andreas Hansen fra VFs Formidlingscenter, som er tovholder på projektet i samarbejde med formidler Lærke Aaboe-Jacobsen.

At inddrage de HTX-studerende i projektet er et led i Vestforbrændings planer om en fortsat udbygning af Formidlingscentrets tilbud og kompetencer.

”Og så er det et projekt, som kan gøre os klogere på, hvad de studerende lægger vægt på, er nysgerrige efter og har behov for at få mere viden om. Samarbejdet med de studerende, som har mulighed for at trække på virksomhedernes eksperter,  sker i en tæt dialog, hvor vi som affaldsselskab bidrager med konkret viden om de mange aktuelle problemstillinger, som affaldsselskaberne står over for nu og i de kommende år,” siger Lærke Aaboe-Jacobsen, som sammen med Andreas Hansen er i gang med at planlægge forløbet, som skydes i gang til september i det nye undervisningsår.

Vestforbrændings formidlingscenter er det største af sin art i Danmark med normalt godt 28.000 gæster om året i flere interaktive læringsforløb. Hovedparten af gæsterne er skoleelever fra vores 19-ejerkommuner.

Projektet har navnet ”RAISE”.

På billedet fra venstre: Andreas Hansen (Vestforbrænding), Søren Dyhr-Jensen (Afatek), Michael Thode Frifeldt (RagnSells), Lærke Aaboe-Jacobsen (Vestforbrænding), Natasja Elmegård Schmidt (RagnSells), Mads Tage Nissen (RagnSells), Kristian Petersen Nørgaard (Afatek),

Gå tilbage til nyheder