Gå til main indhold
28. marts 2018

VF under en eventuel konflikt - og fem gode råd.

Det er fortsat uvist, om konflikten bliver en realitet den 4.april, om den bliver udsat, eller om den bliver afblæst.

Fagforbundene 3F, Dansk Metal og Maskinmestrenes Forening har over for I/S Vestforbrænding (VF) varslet arbejdsstandsning fra onsdag den 4. april 2018 kl. 00:00, mens Dansk El-Forbund har afgivet varsel med virkning 16. april. Det er fortsat uvist, om konflikten bliver en realitet den 4.april, om den bliver udsat, eller om den bliver afblæst. Men indtræffer konflikten vil det betyde:

  • at VF ikke kan modtage affald til forbrænding eller genanvendelse i Glostrup eller Frederikssund, idet vi ikke har bemandingen til modtagelsen, og vores anlæg er lukket ned for forbrænding og genanvendelse af affald.
  • at VF heller ikke har mulighed for at lave et nødberedskab for håndteringen af affald (eks. køre affaldet til andre anlæg), da vi herved vil blive en part i en konflikt.
  • at hver enkelt kommune, som er tilknyttet VF selv skal træffe beslutning om affaldshåndteringen vedr. dagrenovation og genbrugsstationer.


Vi vil bede dig henvende dig til din kommunes affaldskontor, hvis du ikke ved, hvordan dit affald kan bortskaffes under konflikten. Vi vil også gerne bede dig om din forståelse for, at dette er en ekstraordinær situation, hvor VF reelt ikke har mulighed for at afhjælpe konsekvenserne.

Med hensyn til nødberedskab for energi- og fjernvarmeforsyningen kan du holde dig orienteret her på vestfor.dk. Vi holder dig løbende orienteret om følgerne af en evt. arbejdsmarkedskonflikt, som vedrører VF, vores kommuner og borgerne i vores opland.

Vi har udarbejdet nogle gode råd til håndteringen af dit affald, hvis konflikten bliver en realitet. Disse råd kan anvendes sammen med din kommunes anbefalinger.5 gode råd til hvis du ikke får tømt affald

Hvis du under arbejdsmarkedskonflikten oplever, at der ikke bliver tømt affald i en periode, og at affaldet ikke længere kan være i skraldespanden, kan du risikere, at rotter, ræve, fugle eller lignende går i affaldet. Du bør derfor tage nogle forholdsregler for at minimere risikoen:

  1. Minimér dagrenovationen. Frasorter de tørre fraktioner som metal, plast, papir og glas i klare sække, så skraldet ikke hober sig op for hurtigt. Der må ikke benyttes sorte sække eller papirposer
  2. Anskaf klare affaldssække. Hvis skraldespanden er fyldt, kan klare sække fyldes med overskydende sorteret affald – også madaffald. Husk at sætte sækkene ud ved siden af den affaldsbeholder, der indeholder samme sorteret type affald, når skraldemanden kommer igen for at hente det. Det skal tydeligt fremgå, hvad den ekstra affaldspose indeholder
  3. Sørg for at isolere affaldet bedst muligt. Luk posen grundigt og put den eventuelt ned i endnu en pose for at minimere lugtgener
  4. Opbevar fyldte affaldssække så sikkert som muligt. Stil gerne sækkene i en garage eller et skur, der kan lukkes, eller steder hvor de er svært tilgængelige for dyr og fugle
  5. Hvis der er fælles container, som f.eks. i etageejendomme, så placer ikke affaldet ved siden af containeren. Find derimod et lukket sted i samarbejde med de andre beboere og/eller viceværten
Gå tilbage til nyheder