Gå til main indhold
28. juni 2017

Vidt omkring Vestforbrænding

Vestforbrænding sparer klimaet for store mængder CO2 – både ved genanvendelse af affald og ved affaldsforbrænding

Selv om navnet Vestforbrænding kan give billeder af sort forurenende røg op af skorstenen, er det langt fra virkeligheden. I 2016 sparede Vestforbrænding miljøet for næsten 200 tusinde tons CO2 udslip alene ved genanvendelse af glas, plast, papir, pap metal, træ, madaffald og andre affaldstyper – også kaldet affaldsfraktioner.

Også ved forbrændingen af affaldet skånes miljøet for unødig udledning af CO2 . Således udleder Vestforbrænding kun ca. to tredjedele af den mængde CO2,, vi ellers ville have udledt, hvis den samme mængde energi kom fra naturgas. Det har betydet en besparelse på næsten 100 tusind tons CO2 i 2016.

Et eksempel på vores bidrag

CO2 udledning giver som bekendt global opvarmning og afsmeltning af is ved polerne. Vi bevarer 3 m2 havis, hver gang vi her på Vestforbrænding sparer 1 ton CO2-udslip. Og besparelsen ved genanvendelse bevarer næsten 600 tusinde m2 havis. Besparelsen ved energiudnyttelse svarer til, at vi har bevaret næsten 300 tusinde m2 havis.

Populært sagt er vi gennem vores og vores 19 ejerkommuners miljøindsats med til at bevare et areal af havisen på næsten 900 tusinde m2 hvert år. Det svarer til arealet af ca.120 fodboldbaner

Hvis alle biler i DK kørte 1.000 km

Et andet eksempel: biler udleder CO2. Besparelsen ved genanvendelse af affald på Vestforbrænding i 2016 svarer til den mængde CO2, som hele Danmarks bilpark ville udlede på 700 km’s kørsel. Lægger vi besparelsen ved energiudnyttelse af affaldet til, svarer det til den udledning, der kommer, hvis alle Danmarks benzin- og dieselbiler kørte godt 1.000 km.

En fælles indsats

Den mindre udledning af CO2 og bidrag til et bedre miljø er ikke kun et anliggende for Vestforbrænding. Det er i lige så høj grad borgernes og de 19 kommuner, der ejer virksomheden, som medvirker positivt i miljøregnskabet. Gennem fælles indstas, genanvendelse og sortering af affald er vi alle med til at sætte vores præg på bedre udnyttelse af ressourcer, medvirken til cirkulær økonomi og grøn omstilling. På den måde kan vi være med til at aflevere en forhåbentlig bedre verden til generationerne efter os.

Vestforbrænding indsamler og bearbejder store mængder af data om vores affald, genanvendelse og energiproduktion. Med ”Vidt omkring Vestforbrænding” tager vi nu hul på en række artikler om vores virksomhed, som vi håber kan inspirere dig.

Gå tilbage til nyheder