Gå til main indhold

Pressemateriale

Her finder du en liste med hyppigt stillede spørgsmål. Har du behov for billeder eller andet materiale, er du meget velkommen til at kontakte os.

Hvor meget affald bliver der brændt på Vestforbrænding?

Vestforbrænding brænder 540.000 tons affald om året (2019). Affaldet bliver omdannet til fjernvarme og elektricitet til borgere og virksomheder i de 19 kommuner, som ejer Vestforbrænding. 

Hvor meget fjernvarme producerer Vestforbrænding?

Vestforbrænding producerer 1.205.400 MWh fjernvarme om året (2019).

Hvor meget elektricitet producerer Vestforbrænding?

Vestforbrænding producerer 296.700 MWh elektricitet om året (2019).

Hvor stor er affaldssiloen?

Vestforbrændings affaldssilo indeholder godt 10.000 ton affald fredag eftermiddag, hvilket svarer til det, der bliver brændt på en uge. Vi modtager hele tiden affald, hvilket betyder, at der konstant er gang i anlægget og produktionen af fjernvarme og elektricitet. Målene på siloen er: 100 meter lang, 20 meter bred og 42 meter høj.

Hvor mange grader er ovnen?

1.000 grader ved risten.

Hvor mange lastbiler modtager Vestforbrænding om dagen?

Vestforbrænding modtager mellem 300-400 lastbiler med affald på hverdage.