Gå til main indhold

DERFOR brænder vi dit restaffald

I Danmark hører lossepladsen fortiden til. Heldigvis. I dag kan langt det meste af dit affald sorteres og genanvendes, og resten havner på et forbrændingsanlæg, hvor det bliver udnyttet til el og fjernvarme og dermed erstatter olie og gas.  

I Vestforbrænding samarbejder vi med vores ejerkommuner om at tilbyde borgerne de bedste løsninger til affaldssortering og sende så meget affald som muligt til genanvendelse. Men der er desværre stadig en del affald fra danske husstande, som vi ikke kan genanvende. Det drejer sig for eksempel om hygiejneaffald, gavepapir, kattegrus og snavset papir og pap. Den slags affald brænder vi i stedet på vores kraftvarmeværk og producerer el og fjernvarme. Det giver god mening.


Alternativet er deponi
 

Alternativet til at brænde affaldet er at deponere det, som man gør i mange andre lande, og det er en rigtig dårlig løsning. Affaldet kan forurene naturen og samtidig danner det drivhusgassen metan, når det bliver nedbrudt. Metan er op til 28 gange så kraftig som CO2, og derfor en langt større klimasynder, når det kommer til at skabe global opvarmning.


Fjernvarme til flere

I samarbejde med syv af vores ejerkommuner, er vi i fuld gang med at udvide vores fjernvarmenet, så endnu flere borgere og virksomheder kan få klimavenlig affaldsvarme og skrotte gasfyret. I dag leverer vi fjernvarme svarende til forbruget i ca. 70.000 standardhuse, men i 2030 har vi et ambitiøst mål om at levere næsten dobbelt så meget fjernvarme, som vi gør i dag. Det skal bl.a. ske ved at supplere affaldsvarmen med overskudsvarme fra f.eks. produktionsvirksomheder og datacentre. 


Klimaneutral fjernvarme

Alt forbrænding udleder CO2 og selvom det er langt bedre for klimaet at brænde affald end at deponere det, så er forbrændingsanlæg i dag nogle af de store udledere af CO2. Vesforbrænding planlægger derfor at bygge et CO2-fangstanlæg på skorstenen i Glostrup. Det vil give en reduktion på op mod 500.000 ton CO2 årligt og bidrage med ca. en pct. af Danmarks samlede reduktionsmål på 70 pct. i 2030 (målt fra 1990).  

Men selvom forbrænding af affald i fremtiden bliver endnu mere klimavenlig, så er det stadig bedst, at vi sænker forbruget, genbruger og genanvender. På den måde sparer vi på jordens ressourcer og på energien til produktion af nye produkter. Og det starter hos dig. 

Derfor: tak for at du genbruger og sorterer til genanvendelse – vi lover at få det bedste ud af resten.