Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Spørgsmål og svar om klimavenlig energi

Her kan du blive klogere på energi, og hvordan affald kan erstatte olie og gas  


Hvor får vi vores el og varme fra i Danmark?  

El og varme bliver blandt andet lavet på anlæg, der brænder kul og olie eller affald. Der bliver i dag også produceret store mængder elektricitet ved hjælp af vedvarende energikilder som sol og vind.
 

Hvordan bliver vi mere uafhængige af olie og gas i fremtiden?  

I Danmark har vi en ambition om, at vi skal være uafhængig af de fossile brændsler – kul, olie og gas – i 2050. Det betyder, at Danmark i 2050 skal kunne producere vedvarende energi nok til at kunne dække det samlede danske energiforbrug. Derfor skal energiforsyningen omstilles, så den er baseret affald eller vedvarende energikilder, som eks. vind, sol, biomasse og jordvarme. Det er en krævende opgave, men gennemfører Danmark omstillingen, kan det medvirke til at løse to udfordringer i fremtiden, nemlig spørgsmålet om forsyningssikkerhed og klimaudfordringen.
 

Hvordan kan affald erstatte olie og gas?

Ved at bruge affald til at lave energi, kan vi spare på fossile brændstoffer som olie, gas og kul. Populært sagt kan vi brænde affald af i stedet for fossile brændstoffer. Der er nemlig energi i begge dele. På den måde kan vi lade de fossile brændstoffer blive i undergrunden. Affaldet laver vi danskere alligevel masser af, og meget af det er vi nødsaget til at brænde alligevel, fordi det ikke kan genanvendes endnu.
 

Hvor meget el og varme kommer der ud af mit affald?

Affald er fuld af energi, som udnyttes når vi afbrænder det. For eksempel kan en almindelig pose restaffald, der vejer 2,5 kilo, producere strøm til ca. 35 minutters støvsugning. På Vestforbrænding brænder vi ca. 560.000 ton affald om året i store ovne ved temperaturer omkring 1.000 grader. Vestforbrænding laver elektricitet, så omkring 184.000 borgere kan tænde for blandt andet computere, lamper og køleskabe. Fjernvarmen svarer til at 70.000 husstande kan få varme.  

Hvorfor brænder vi affald?

Når du sorterer dit affald, kan meget blive genanvendt, men ikke det hele. Restaffald er det affald, vi ikke kan genanvende, og som derfor bliver brændt på et affaldsenergianlæg. Varmen fra afbrændingen af affaldet udnyttes til fremstilling af el og fjernvarme. Affaldsforbrænding erstatter olie- og kulforbrænding og udgør ca. 25 % af Danmarks samlede fjernvarmeforbrug.  

Der findes nemlig i dag stadig mange produkter og materialer, som ikke kan genanvendes eller genbruges. Især sammensatte produkter er svære at genanvende og hygiejneprodukter genanvendes også sjældent. Så længe vi skaber store mængder affald, som ikke kan genanvendes, vil der være brug for affaldsenergianlæg. Alternativet til at afbrænde og energiudnytte affaldet er at lægge det på lossepladser, som vi gjorde i stor stil i Danmark frem til 1970. Og det er en dårlig løsning, for det udleder metangas, som er en drivhusgas, der er ca. 25 gange kraftigere end CO2


Hvordan bliver affald til lys i lampen og varme i radiatoren? 

Når affaldet bliver brændt i store ovne, opstår der en masse varme. Varmen bruger man til at opvarme vandet i en stor kedel med. Vandet bliver varmet op til ca. 380 grader og bliver til damp, som udvider sig og skaber et højt tryk. Damptrykket ledes gennem en turbine og driver den rundt, ligesom lufttryk bruges til at drive en vindmølles vinger rundt. Turbinens omdrejninger overføres til en generator, og dér genererer omdrejningerne strøm ved hjælp af magneter og spoler. Selv efter vanddampen har været gennem turbinen er der stadig meget energi i den, og den energi overføres til fjernvarmerørene, hvor den udnyttes som varme i vores fjernvarmenet. 

Fjernvarmen opvarmer radiatorerne og giver varmt vand i vandhanen. Cirka 25% af fjernvarmen i Danmark kommer fra affaldsenergianlæg. I Danmark har vi cirka 60.000 km fjernvarmerør, og over 65 % af husene har fjernvarme. Bor du på landet, har I måske jeres eget fyr, der opvarmes ved olie eller gas, varmepumpe eller anden opvarmning.
 

Hvordan kan jeg spare på energien?  

Du kan spare både på energi og penge ved at bruge få enkle huskeregler. Klik på linket og få tips og tricks til, hvordan du kan spare på energien derhjemme. 

Læs mere om at spare på energien