Gå til main indhold

Storskrald

Storskrald er en generel betegnelse for mange forskellige kommunale henteordninger for stort affald. Populært sagt er storskrald det affald som er for stort til at komme i de almindelige skraldespande.

Gammel træslæde, børnetraktor og skab sat ud på fortov til storskrald

Storskraldsordninger i kommunerne

Ved storskraldsordninger får borgere mulighed for at stille stort affald ned i gården eller ud ved skel, hvorefter kommunen sikrer, at det bliver hentet. Ofte hentes storskraldet af to forskellige biler. En bil indsamler det genanvendelige affald, og en anden bil indsamler det resterende affald til energiudnyttelse. Der er stor forskel på de kommunale storskraldsordninger bl.a. i forhold til, hvor ofte affaldet hentes, og i forhold til hvilke typer affald borgerne kan få hentet. Det afhænger af kommunens formål med ordningen og samspillet med hele kommunens affaldssystem.

En del af det storskrald som borgerne sætter ud til afhentning har en sådan beskaffenhed, at det ender til forbrænding. Men affaldet rummer genanvendelige materialer, som fx tekstiler, træ og plast.