Gå til main indhold

Genanvendelse af madaffald

Vestforbrænding håndterer mere og mere madaffald, og i 2021 blev det til næsten 30.500 tons. Men hvad sker der med vores kartoffelskræller, kødrester og æggeskaller, som vi  har frasorteret i køkkenet?

Madaffaldet bliver kørt til en virksomhed, der fjerner urenheder og neddeler det til en såkaldt pulp. Herefter kommer pulpen til et biogasanlæg, hvor den bliver blandet med gylle og forgasses.

Biogassen kan afsættes på naturgasnettet,  hvor det fortrænger naturgas, der er et fossilt brændstof. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte kunstgødning.