Gå til main indhold

Affaldsbranchen skal vise vejen

Affaldsbranchen spiller en nøglerolle i den grønne omstilling og bør tage ansvaret på sig. Det kræver fælles løsninger og en proaktiv tilgang til branchens udvikling. Det mener Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør i Dansk Affaldsforening.

Grøn trækrone

- Af Birgitte Malm

“Vi skal redefinere, hvordan vi går til vaflerne. Vi skal ikke bare pege fingre af andre. Vi har som branche både muligheden og ansvaret for at vise vejen frem,” siger Jacob Simonsen.

 Udfordringerne for affaldsbranchen er til at få øje på. Øgede krav til effektivitet og lavere omkostninger. Ambitiøse politiske mål for genanvendelse af affald både i Danmark og EU. Kapacitetsproblemer for behandling af affald i Europa som følge af Kinas stop for importeret affald. Alt sammen noget, som branchen ifølge Jacob Simonsen, skal være på forkant med.

Det kræver en fælles løsning

”Hvis vi i branchen ikke selv skaber løsninger på udfordringerne, så er der andre, der kommer og bestemmer. Og det bliver aldrig godt,” siger Jacob Simonsen og forklarer, at der er klokkeklare storskalafordele på affaldsområdet, som branchen bør udnytte. Samtidig er der brug for at håndtere affald på en mere ensartet måde og i større volumen for at opnå de mængder og den kvalitet, det kræver at afsætte affald til genanvendelse.

”Vi er i branchen nødt til at kigge indad, selvom vi er nået rigtig langt i de seneste år. For når vi rider på den grønne bølge, og vi har inspireret borgerne til at sortere, så skal vi også vise dem, at der er styr på de næste led i kæden. Det er en udfordring. Hos Vestforbrænding er der godt styr på den værdikæde. Og det skal der gerne være alle steder,” siger Jacob Simonsen.

Virkeligheden skal i spil

Der er mange holdninger til affald og genbrug, og de har ikke altid lige meget hold i virkeligheden, konstaterer Jacob Simonsen. ”Der er mange, der snakker om ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Og det er fint. Men det er lidt kalorielet. Lidt skåltaler, luftkasteller og vindfrikadeller,” siger Jacob Simonsen og mener, at det derfor er vigtigt, at branchen er med til at definere problemerne og bidrage med konkrete og realistiske løsninger.

 Et godt eksempel er italesættelsen af affald som guld. Det har for alvor givet lyd til liberaliseringsstemmerne. Men virkeligheden er, at det er en kæmpe udgift at håndtere affald miljørigtigt. Det skal branchen være tydeligere omkring.

”Hvis du vil noget ordentligt med affald, så koster det penge. Det er en realitet. Og hvis du overlader det til markedet, så bliver det den billigste løsning – og det er skadeligt for miljøet,” siger Jacob Simonsen og forklarer, at en ambitiøs grøn omstilling kræver styring af hele værdikæden fra skraldespand til genanvendelse. Det sker bedst med kommunal styring og fokus på de dobbelte bundlinjer.

 Men det er bestemt ikke det samme som, at private aktører ikke skal involveres. Tværtimod. Jacob Simonsen understreger, at samarbejdet med virksomheder og forskningsinstitutioner netop kan skabe nogle af de innovative løsninger, der skal drive branchen frem.

Større enheder i sektoren

Jacob Simonsen oplever et pres hen imod større og færre enheder, der kan håndtere affald mere effektivt og professionelt. Udfordringen er, at kommunerne kan have svært ved at give den del fra sig, hvor de har kontakt med borgerne.

”Hver kommune skal næppe sidde og afsætte genanvendeligt materiale. Men måske kan manden på genbrugsstationen være fra kommunen, selvom det fx er Vestforbrænding, der sørger for driften bag. Det handler om, at vi finder de rigtige modeller,” siger Jacob Simonsen og understreger, at det netop derfor er så vigtigt, at branchen sætter en dagsorden.

”Hvis vi er proaktive, og selv sætter fælles initiativer i søen, så tror jeg, at vi kigger ind i en meget mere positiv fremtid. Hvis vi til gengæld hviler på laurbærrene og bare peger fingre af politikerne, så går det galt for os”.

Politiske mål

Regeringens ressourcestrategi

  • 2022 Mindst 50 pct. genanvendelse af syv specifikkeaffaldsfraktioner: Papir, glas, pap, metal, plast,træ og madaffald.

EU's lovpakke om cirkulær økonomi

  • 2023 Separat indsamling af organiskhusholdningsaffald.
  • 2025 55 pct. af husholdningsaffaldet genanvendes. Separat indsamling af tekstiler. Obligatoriskproducentansvar på emballager.
  • 2035 65 pct. af husholdningsaffaldet genanvendes. Deponering højst 10 pct.