Gå til main indhold

Borgerne sorterer forsat affaldet bedst

Robotterne er på vej, og centrale sorteringsanlæg fylder i debatten. Det ændrer dog ikke ved, at når borgerne selv sorterer affaldet, så øger det kvalitet, mængde og værdi af affaldet. Det viser en ny rapport fra Rambøll.

Kvinde putter papiraffald i sort affaldsspand

Af udviklingschef, Yvonne Amskov, Vestforbrænding

 Vestforbrænding har bedt Rambøll om at gennemgå sorteringen af affald som et bidrag til konkret viden i debatten. Alle er enige om, at der er potentiale i at indsamle affald mere ensartet i Danmark af hensyn til stordrift og afsætning. Men skal vi etablere centrale sorteringsanlæg, skal borgerne sortere ved husstanden, eller skal vi begge dele? Rapporten fra Rambøll bekræfter Vestforbrændings opfattelse: Borgerne sorterer fortsat affaldet bedst.

Seks års erfaringer taler

Vestforbrændings 19 ejerkommuner valgte allerede i 2012 at ensrette indsamlingen af affald baseret på kildesortering ved husstandene. Det har vist sig at være en helt rigtig beslutning – og den er fortsat rigtig. Det sikrer nemlig den renhed og kvalitet, som i dag er helt afgørende for, at vi kan afsætte Danmarks største affaldsvolumen til genanvendelse på et ellers presset europæisk marked.
 Og hele formålet er jo, at det affald, vi indsamler, rent faktisk bliver genanvendt. Et mål ingen er uenige om.

 Et alternativ til kildesortering ved husstanden er at indsamle fx plast, glas, metal og papir i samme spand og efterfølgende sortere det på et centralt anlæg – også kaldet kildeopdeling. Men ifølge Rambølls rapport resulterer det i en lavere mængde af affald til genanvendelse og en dårligere kvalitet. Faktisk så dårlig, at flere behandlingsanlæg i Europa slet ikke vil modtage affaldet. Det skyldes, at det bliver forurenet ved sammenblandingen – fx er plast, der har været blandet sammen med glas, svært at genanvende til nye produkter. Rapporten anbefaler derfor, at affaldsfraktionerne så vidt muligt holdes adskilt. Det kan vi kun være enige i hos Vestforbrænding.

Mere genanvendelse for pengene

Der har i en tid været et noget ensidigt fokus på omkostninger til indsamling. Kigger vi isoleret på den del, så er sortering på et centralt anlæg billigere end kildesortering ved borgeren. For at få det fulde billede skal man analysere affaldskæden helt frem til den endelige genanvendelse. For her viser analysen, at de to indsamlingssystemer er langt mere sammenlignelige på driftsomkostninger. Dertil kommer, at kildesortering giver en højere genanvendelsesandel, og dermed rykker det os tættere på de ambitiøse mål fra regeringen og EU.

Det kan selvfølgelig være fristende at spare på affaldsindsamling. Men her skal vi passe på, at vi ikke skyder os selv i foden. Rapporten viser nemlig, at besparelser i indsamlingsleddet har store konsekvenser for hvor meget affald, der bliver indsamlet til genanvendelse, og hvor stor en andel, der bliver genanvendt i sidste ende.

 Rambøll anbefaler derfor, at vi indsamler affald baseret på kildesortering. Det skyldes ikke mindst, at borgerne gerne vil sortere og bidrage til et bedre miljø – især når de får at vide, at det faktisk betaler sig.

Vi skal tænke os godt om

Vestforbrænding afsætter i dag affald til genanvendelse på det europæiske marked. Og det kan ifølge rapporten ikke anbefales, at vi på nuværende tidspunkt opbygger en infrastruktur med behandlingsanlæg i Danmark. Dels er det svært at udnytte storskalafordele i et lille land som Danmark. Dels er der usikkerhed omkring den politiske retning i EU. Den nye cirkulære økonomipakke fra EU inkluderer nemlig krav om producentansvar for emballage, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af. Vi kan altså risikere at investere i dyre anlæg, som inden for få år kan vise sig at være irrelevante.

Vi skal tænke os rigtig godt om, når vi investerer i dyre anlæg og lægger os fast på fremtidens indsamlingssystemer. Og vi skal vurdere vores løsninger på et sagligt og nuanceret grundlag - både hvad angår økonomi og miljø. Derfor er vi i Vestforbrænding glade for, at Rambølls undersøgelse kan dokumentere det, vores erfaring allerede viser: Kildesortering ved borgeren er den bedste løsning.

Men det betyder ikke, at vi som Danmarks største affaldsselskab skal lukke øjnene for andre muligheder. Vi skal hele tiden være på forkant med, hvordan vi skaber mere og bedre genanvendelse. Det er vores kerneopgave, som vi løser i samarbejde med vores ejerkommuner og dermed borgerne.

Det konkluderer Rambøll

  • Kildesorteret indsamling giver renere affaldsfraktioner, som er nemmere at afsætte, hvilket fører til højere genanvendelsesprocent.
  • Kildesorterede fraktioner er anerkendte produkter på det internationale marked.
    Kildesorteret indsamling giver større mængder plast til genanvendelse.
  • Glas må ikke blandes sammen med plast, pap eller papir.
  • Kildeopdelt indsamling er typisk billigere end kildesorteret indsamling, baseret på indsamlingsomkostninger.
  • Det er nemmere at redegøre over for borgerne, hvorfor de skal sortere deres affald, når en større del af det indsamlede affald til genanvendelse reelt bliver genanvendt.