Gå til main indhold

Dit affald er værdifuldt

Det affald, vi dagligt smider i skraldespanden, kan genanvendes til produktion af nye produkter eller blive til klimavenlig energi. På den måde sparer vi atmosfæren for store mængder kuldioxid, fastslår Per Wulff, der er chef for Energi og Distribution hos Vestforbrænding.

Masser af flade sodavandsdåser.

- Af Julie Kirkegaard og Line Andree Keller

På Vestforbrænding går hovedparten af affaldet til genanvendelse. Resten går til produktion af energi, der forsyner borgere og virksomheder med el og varme. Begge løsninger er vigtige, når det kommer til at spare på det store kuldioxidregnskab.

Genanvendelse gavner miljøet og pengepungen

Det går én af to veje, når affald bliver genanvendt. Enten bliver affaldet brugt i sin eksisterende form, eller også indgår det som materiale i nye produkter. På den måde bidrager genanvendelse til at nedbringe udledningen af kuldioxid.

 Per Wulff forklarer, at det typisk er billigere og mere miljøvenligt at genanvende affaldet frem for at omdanne det til energi, men at det afhænger af materialernes sammensætning og det nye produkt, der skal produceres:

”Ikke alt kan genanvendes, ligegyldigt hvor meget vi end vil det. Det handler om, at vi i processen udnytter materialerne på den rette vis. Det kan derfor i nogle sammenhænge være mest miljørigtigt at omdanne affald til energi, fx hvis produkterne er produceret af mange forskellige materialer, der ikke kan adskilles.”

Selvom genanvendelse sparer miljøet for store mængder af CO2 og ressourcer, understreger Per Wulff samtidig, at det ikke er en helt energifri proces at omdanne materialer og genbruge dem. Der bruges dog generelt mindre energi, end når vi producerer helt nyt.

Affald bliver til klimavenlig energi

Når affald bliver brændt, bliver energien, der opstår i processen, omdannet til el og varme. På Vestforbrændings anlæg i Glostrup bliver 70 tons affald brændt i timen. Det forsyner, hvad der svarer til 64.300 husstande med fjernvarme og 168.000 personer med el.

”Når vi omsætter affald til energi på vores forbrændingsanlæg, så erstatter vi primært fossile brændstoffer som olie og gas, og vi udleder væsentligt mindre CO2,” fortæller Per Wulff og forklarer, at der er klare økonomiske fordele ved at bruge det affald, der ikke kan genanvendes, til produktion af energi:

”Omkostningen til varmeproduktionen hos Vestforbrænding er 20-50 pct. lavere end produktion af varme på biomasse, naturgas eller andre alternative brændsler.”

Det er forskelligt, hvor meget kuldioxid, affaldet udleder, når det bliver omdannet til energi. Her er især plast, en af de helt store syndere, og derfor er det vigtigt at sikre genanvendelse af så meget plast som muligt.

Borgere og kommuner bidrager dagligt

Udviklingen er på rette spor, da stadig flere kommuner tilslutter sig Vestforbrændings genanvendelsesordninger, hvor borgerne sorterer deres affald ved husstanden, fortæller Per Wulff. Ydermere er Vestforbrændings 24 genbrugsstationer flittigt anvendt af borgerne.

”Når borgerne sorterer deres affald, er de med til at gøre genanvendelse af affaldet muligt. Og det har en enorm værdi. Jo renere affaldet er sorteret, desto nemmere er det at genanvende. Dertil vælger flere og flere fjernvarme fra Vestforbrænding, hvilket er med til at sikre billigere varmeforsyning til alle samtidigt med, at det også gør behandling af affald til energi billigere,” siger Per Wulff.

Nøgletal 2017

  • 970.000 tons affald håndteret
  • 62% husholdningsaffald til genanvendelse
  • 168.000 borgeres el-forbrug
  • 64.300 husstandes varmeforbrug