Gå til main indhold

Fra farligt affald til ressourcer

Verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske, er på vej til at blive bygget på Vestforbrændings kraftvarmeanlæg i Glostrup. Processen, der kaldes Halosep, skal hvert år omdanne 15.000 tons flyveaske til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske.

Mand går op ad ståltrappe inde på forbrændingsanlæg

Af Agnes Jantzen Kreinøe
 
Der er store potentielle gevinster på både miljø og økonomisiden i Vestforbrændings satsning på rensning af flyveaske. LIFE Halosep-projektet er et privat-offentligt samarbejde med svenske Stena Metall, der har udviklet processen, og deres danske datterselskab Stena Recycling. Projektet er støttet af EU LIFE.

De 15.000 tons flyveaske er et restprodukt fra de 500.000 tons affald, der hvert år omdannes til fjernvarme og el på Vestforbrændings kraftvarmeværk. Flyveaske fra affaldsforbrændingsanlæg indeholder klorider og tungmetaller og er derfor kategoriseret som farligt affald. I dag transporteres flyveasken til særlige sikre deponier i Tyskland og Norge.

Når LIFE Halosep står færdigt, kan Vestforbrænding i stedet, ved hjælp af sur spildevand fra røgrens-processen, udvinde metaller – især zink – fra asken. Potentielt kan Vestforbrænding sikre ca. 400 tons ren zink om året til genanvendelse – eller hvad der svarer til ca. 300 km tagrende. Derudover er slutprodukterne fra processen vejsalt, saltvand og renset aske, som kan deponeres lokalt.

”Det er helt i tråd med tanken om cirkulær økonomi. Vi får mere til genanvendelse ved at udnytte ressourcerne i et restprodukt, som ellers er kategoriseret som farligt affald. Der er mange miljøfordele ved projektet: Vi mindsker mængden af aske, der skal deponeres med 40 pct., vi bruger færre rensekemikalier, og vi undgår lang transport.

Men projektet er også økonomisk bæredygtigt. Alene salg af metaller kommer til at indbringe ca. 1,5 mio. kr. årligt, hvilket svarer til 10 pct. af de nuværende omkostninger til deponi,” siger Vestforbrændings energichef Per Wulff. Næste skridt bliver måske, at den rensede aske kan indgå i andre produkter fx beton. Vestforbrænding er allerede i dialog med flere virksomheder om forskellige muligheder.

“Når vi også det mål, kan vi helt eliminere restprodukter fra affaldsforbrændingen. Så bliver alle ressourcer udnyttet,” siger Per Wulff.

Fakta om LIFE Halosep

Samarbejde mellem

  • Vestforbrænding
  • Stena Metall (Sverige)
  • Stena Recycling (Danmark)

Budget og funding

  • Totalt projektbudget: 40 mio. kr.
  • Støtte fra EU LIFE: 17 mio. kr.

Projektstart: 01/07/2016
Forventet slutdato: 31/12/2021