Gå til main indhold

Robotterne tager skraldet

Intelligente sorteringsrobotter på tværs af kloden lærer af hinanden, og på et splitsekund identificerer de materialetyperne i dit affald. Ifølge robotekspert Mikkel Viager fra Take on Robotics kan det meget vel være fremtiden.

Kæmpe bunke metal.

- Af Birgitte Malm

Der er lang vej fra, at et stykke affald havner i en skraldespand, og til, at det rent faktisk bliver omdannet til en genanvendelig råvare, der kan afsættes og indgå i nye produkter. En af de helt store udfordringer i dag er at skille de forskellige typer affald fra hinanden. Det er her, robotterne og sensorerne kommer ind i billedet. Teknologien har udviklet sig så hastigt, at det nu for alvor giver mening for affaldsbranchen at udnytte mulighederne, fortæller Mikkel Viager.

”Der er ingen tvivl om, at fremtidens affaldssortering i høj grad er automatiseret. Robotterne er blevet lynhurtige og præcise. Og med øget computerkraft og hyperspektrale kameraer kan ikke engang Supermans røntgensyn hamle op med sorteringsrobotter, når de analyserer affald på brøkdele af et sekund.”

Vi skal gøre robotterne klogere

Robotterne lærer via kunstig intelligens, og det kræver derfor ikke længere programmering at gøre dem klogere.

“Man kan eksempelvis køre 200 sammenkrøllede kartoner forbi robotten og på den måde lære den, hvordan en mælkekarton kan se ud. De data kan i princippet videregives til en anden robot, der står et helt andet sted i verden. Jo mere udbredt robotter bliver i affaldssortering, jo klogere bliver de,” forklarer Mikkel Viager.

 Der er dog flere udfordringer. Robotter kan ikke bare overføres fra produktionsvirksomheder til affaldssektoren. Eksempelvis er det sværere for robotterne at gribe affald, fordi det har forskellige former, og det kan være problematisk at bestemme materialer, hvis overfladen er dækket til. Derfor er der brug for flere erfaringer, hvis potentialet skal udnyttes fuldt ud.

”Det er kun ved at eksperimentere og høste erfaringer, at vi for alvor kan udvikle robotteknologien til affaldsbranchen,” siger Mikkel Viager og understreger, at jo flere erfaringer jo bedre.

Der er ingen tvivl om, at fremtidens affaldssortering i høj grad er automatiseret. Robotterne er blevet lynhurtige og præcise. Og med øget computerkraft og hyperspektrale kameraer kan ikke engang Supermans røntgensyn hamle op med sorteringsrobotter, når de analyserer affald på brøkdele af et sekund.
Mikkel Viager

Nogen må gå forrest

Allerede nu er der pilotprojekter i gang i Europa. I Danmark er Vestforbrænding netop gået i gang med et forsøg, hvor robotter skal sortere storskrald, og Nomi4s indviede i 2017 Danmarks første robotsorteringsanlæg til plastik. Ifølge Mikkel Viager er der et kæmpe potentiale i at bruge ny teknologi til at afhjælpe et stort miljøproblem.

”Med faldende priser på sensorer og robotter er mulighederne mange. Også for at Danmark kan komme helt i front på området. Men det kræver vilje i branchen, og at nogen går forrest og prøver teknologier af, som kan gavne hele branchen. Spørgsmålet er ikke, om robotterne kommer – men hvornår de kommer,” slutter Mikkel Viager.

Pilotprojekt med robotsortering

Over 25.000 tons storskrald bliver årligt kørt til forbrænding og udnyttet til energi hos Vestforbrænding i Glostrup. Ifølge Vestforbrændings undersøgelser vil op mod 50 pct. af det affald kunne udsorteres til genbrug på et nyt robotsorteringsanlæg, som bliver placeret i Frederikssund. Anlægget står efter planen klar i 2019 og bliver det første af sin slags i verden.

Projektet er et samarbejde mellem Vestforbrænding, roboteksperter og virksomheder inden for afsætning til genanvendelse. I 2017 blev forsøget udvalgt som fyrtårnsprojekt for fremtidens miljøløsninger og tildelt op til 12,8 mio. kroner i tilskud fra Miljøstyrelsen. Målet er, at erfaringerne skal gavne hele branchen og være med til at profilere Danmark som frontløber på cirkulære løsninger.

Flere artikler fra Genvind

Artiklen er fra Vestforbrændings magasin Genvind, der udkommer to gange om året. Magasinet fokuserer på emner inden for affald, energi, miljø, sortering og meget mere - og tager hver gang afsæt i et relevant tema såsom, Fremtidens forsyning eller Affald og adfærd, som er temaerne for de to første udgaver af magasinet.