Gå til main indhold

Fuld skrald på musikken

Med 50.000 besøgende producerer Danmarks næststørste festival Smukfest tonsvis af affald, hvilket stiller store krav til arrangørerne. Organizer Peter Ib Hansen fortæller om arbejdet og udfordringerne med at håndtere affaldet miljørigtigt.

Koncertscene med lyskegler ud mod publikum

Foto: Agata Rybacka

Af Julie Kirkegaard

Peter Ib Hansen har siddet mere end 30 år i Smukfests bestyrelse og har været med til at iværksætte en række initiativer og samarbejder for at optimere indsamlingen og håndteringen af affald under festivalen.

”Vi har særligt fokus på, at affaldet bliver sorteret korrekt, og at det bliver genanvendt. Og vi har forskellige tiltag, der skal fremme, at både gæster og leverandører smider affaldet det rigtige sted hen,” siger Peter Ib Hansen og fortæller, at der på Smukfest bliver genereret over 600 ton affald i løbet af festivalen.

Oprydning højt på agendaen

Et af Smukfests fokusområder er oprydning. Alle arealer skal holdes fri for affald, så gæsterne finder det naturligt at smide deres affald i en af de godt 3.000 affaldsbeholdere, der er sat op overalt på festivalen.

”Vi arbejder på højtryk tidligt om morgenen for at rydde op, så alle står op til opholdsvenlige og pæne områder. Der er færre, der smider et stykke papir på en ren græsplæne, men ligger der i forvejen utallige stykker papir, øldåser og flasker, smider andre også deres affald. Så det er afgørende, at vi får det i bund,” siger Peter Ib Hansen og fortsætter:

”Det hjælper at sætte mange skraldespande op og gøre det muligt at sortere affaldet. Vi kan måle, at der er mere og mere affald, der ryger i skraldespandene år for år, men vi ved også, at der ikke skal være meget længere end 20 meter hen til beholderen, for at skraldet finder vej derned.”

I bl.a. campingområderne har Smukfest opstillet sorteringsstandere, og dermed gjort det nemmere for gæsterne at sortere affaldet i typerne glas, pant, restaffald og plastik – ligesom mange i forvejen gør derhjemme. Derudover er der etableret mindre genbrugspladser, hvor man kan smide affaldet til genbrug.


Det efterladte affald er en udfordring

Selvom Peter Ib Hansen kan konstatere, at der er sket en mentalitetsændring hos gæsterne, så er Smukfest stadig udfordret – særligt på de ting, der bliver efterladt, når musikken stopper, og festivalen lukker ned. Det drejer sig især om telte, luftmadrasser, stole, øldåser og flasker.

”Alle vil gerne rydde op og ved, at det er vigtigt. Men når man har tømmermænd, og det regner, og man ser, at naboen lader sine ting stå, så efterlader man også selv sit eget affald,” understreger Peter Ib Hansen og fortæller, at der ligger enormt mange mandetimer i alene at sortere de efterladte ting. Dertil kommer arbejdet for at få så meget som muligt genanvendt.

Smukfest har ansvaret for, at de efterladte ting bliver fjernet fra områderne og håndteret korrekt. Og her leverer frivillige og medarbejdere en ihærdig indsats for at sortere affaldet og sikre, at det kommer rigtigt videre i genanvendelses- og affaldssystemet, fortæller Peter Ib Hansen og uddyber, at Smukfest dertil samarbejder med blandt andre specialister i affaldshåndtering og det lokale affaldsselskab.

”Det har fx resulteret i, at vi kører en masse luftmadrasser til Tyskland, hvor de bliver anvendt som bund i ridebaner. Hestene skal gå på et underlag, der fjedrer, og der kan man med fordel bruge de efterladte luftmadrasser på en fornuftig og miljørigtig måde,” understreger Peter Ib Hansen og forklarer, at netop løsninger som denne afhænger af, at Smukfest har samarbejdspartnere, der kan vise dem mulighederne for genanvendelse.

Grønne alternativer til brug og smid væk-kultur

For Peter Ib Hansen står det klart, at nutidens forbrugskultur i udpræget grad spiller ind på, hvor meget affald der bliver efterladt på Smukfest.

”Når folk køber et festivalsæt til 300 kr., så tager de det ikke med hjem igen. Dels fordi materialerne er af så dårlig kvalitet, at telt, bord og stol er ødelagte allerede efter en uge på festival, dels fordi der ikke er et økonomisk incitament for at genanvende,” siger Peter Ib Hansen.

For at minimere antallet af efterladte telte på Smukfest er det muligt at leje et papkassetelt af kraftigt pap og en tipi af genbrugslærred, som begge kan genanvendes.

”Det er bekvemt for gæsterne, at de ikke skal slå et telt op, når de kommer. De kan deltage i festlighederne med det samme. Og samtidig er de med til at reducere affaldet og anvende en bæredygtig løsning. Det er en win-win-situation,” påpeger Peter Ib Hansen.


Åbne skraldestativer og kaffe som gødning

Peter Ib Hansen fortæller, at meget af det bæredygtige affaldsarbejde handler om at påvirke gæsterne til en bestemt adfærd. Ud over at holde arealerne rene og dermed signalere, at gæsterne skal rydde op efter sig, handler det om noget så simpelt som at gøre skraldespandene tilgængelige:

”Vi har pillet lågene af alle vores skraldestativer for at signalere, at gæsterne kan smide skrald i. Hvis der er låg på, så bliver de ofte brugt som borde. Der kunne stå to øl og en bakke pommes frites oven på en tom skraldespand. I stedet lå affaldet og flød rundt omkring. Efter vi pillede lågene af, så puttede folk affaldet det rigtige sted hen,” fortæller Peter Ib Hansen.

En mere bæredygtig adfærd handler ifølge Peter Ib Hansen også om at vise festivalgæsterne de gode eksempler. Fx er der på Smukfest et drivhus, hvor kaffegrums bliver brugt som gødning, og der er øget vejledning til sortering af affald. For vi skal inspirere og hjælpe hinanden, påpeger han:

”Det er utroligt vigtigt, at vi sammen skaber nogle rammer, der gør det rart at være i det minisamfund, som vores festival er. Der er ikke noget, der hedder en affaldsfri festival. Derfor spiller det en stor rolle, at vi alle håndterer vores affald hensigtsmæssigt. Og her kan vi i fællesskab blive endnu bedre netop ved at vise det gode eksempel og smide vores ting de rigtige steder og tage vores campingudstyr med os hjem,” afslutter Peter Ib Hansen.

 

Bæredygtige smukfest-initiativer

Alle madboder skal sortere deres affald bag boderne, inklusiv metalaffald. Madaffald fra boderne indsamles og kommer til bioforgasning. De overskydende madvarer, der stadig kan bruges, bliver indsamlet af FødevareBanken og kommer videre til socialt udsatte grupper.

Buddy Bob er en hjælp til gæsterne, så de nemt kan sortere deres skrald i en funktionel og miljøvenlig skraldespand. På Buddy Bob’en er det angivet, hvilken type skrald der skal smides i den, og en bøjelig papplade sikrer, at posen er stabil til affald. Buddy Bob’erne er fremstillet af genanvendeligt plast.

Smukfests tænketank ‘Grøn Stue’ er nedsat for at implementere bæredygtige initiativer inden for sortering og genbrug.