Gå til main indhold

Historie

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab og Nordeuropas største producent af affaldsbaseret fjernvarme. Vi blev grundlagt i 1970 og har i mere end 50 år omdannet affald til energi. Vores hovedkontor og kraftvarmeanlæg ligger i Glostrup, hvor hovedparten af vores godt 350 medarbejdere arbejder.

Vestforbrændings anlæg fotograferet i sort og hvid

2022 - Nyt formidlingstilbud - NatureLab

2020 - Ny direktør Steen Neuchs Vedel

2020 - Indvielse af forsøgsanlæg til rensning af flyveaske - HaloSep

2017 - Powerlab Indviet

2016 - Renovering af administrationsbygningen og Wastelab

Den ældre del af Administrationsbygningen fra 1970 står over for en større renovering.

Arbejdet med nye undervisningsfaciliteter med fokus på energiproduktion går i gang under arbejdstitlen WasteLab2.

2015-2017 - Indsamling På Tværs - samarbejde ml. fem kommuner

Vestforbrænding skaber sammen med Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner ordningen Indsamling På Tværs, som sættes i drift gennem 2016 og 2017.

2015 - Ny direktør Peter Basland

Frederikssund Kommune overdrager driften af kommunens tre genbrugsstationer til Vestforbrænding.

Vestforbrændings direktør Peter Basland tiltræder i marts.

De to ovne i Glostrup energiudnytter 570.000 tons affald, og den samlede energiproduktion blev 1.544.500 MWh, fordelt på 1.250.000 MWh fjernvarme og 294.500 MWh el.

2014 - Fjernvarmeudvidelse og nyt koncept for genbrugsstationer

Konceptet for ”Fremtidens bæredygtige genbrugsstation” viser i tre forskellige scenarier, hvordan sikker og effektiv drift kan kombineres med en funktion som kulturelt mødested.

Der tages de første spadestik til en stor fjernvarme-udvidelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et arbejde, der vil stå på flere år frem.

2013 - Ressourcestrategien og nyt undervisningstilbud 'Skraldelev'

Regeringen lancerer Ressourcestrategien Danmark uden affald, der understøtter Vestforbrændings strategi – og vice versa.

Skraldelev tages i brug med undervisningstilbud til 0.-6. klasse.

2011-2015 - Forsøg med nye affaldssystemer

Vestforbrænding deltager i forsøg med og implementering af nye affaldssorteringssystemer i bl.a. Herlev og Ballerup Kommuner.

2011 - Undervisningstilbuddet Wastelab åbner

WasteLab åbner for gæster fra skolernes 8.-10. klasser og gymnasier. Undervisningtilbuddet synliggør yderligere, hvordan nye tilgange og klog administration af ressourcerne i affaldet. gør en forskel.

2010 - Vestforbrænding fejrer 40 års jubilæum

Flere end 500 medarbejdere og ledsagere fejrer Vestforbrændings 40-års jubilæum den 28. oktober.

2009 - De gamle ovnlinjer fra 1970'erne tages ud af drift

De fire gamle ovnlinjer fra 1970’erne tages ud af drift.

2008 - Fra 29 til 19 kommuner og flere serviceopgaver

Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød) træder ud af Vestforbrænding, hvilket sammen med kommunalreformens kommunesammenlægninger reducerer antallet af ejerkommuner fra 29 til 19.

Vestforbrænding har gennem årene fået stadig flere serviceopgaver for kommunerne. Det er fx fællesordninger, rådgivning og vejledning om genanvendelse og affaldshåndtering, kampagner, genbrugspladser mv.

2007 og frem - Fjernvarmeudvidelser

Vestforbrænding udvider sit fjernvarmenet kraftigt og erstatter derved opvarmning fra fossile brændsler som olie og naturgas, hvilket er positivt for både samfundets og kundernes CO2-regnskaber.

2006 - Vestforbrænding overtager opgaver med farligt affald fra flere kommuner

Den 1. januar nedlægges selskabet MOFA I/S (Modtagestation for farligt affald), og Vestforbrænding overtager opgaverne med farligt affald i Birkerød, Farum, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Hillerød, Hundested, Jægerspris, Skibby, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke Kommuner.

2005 - Anlæg 6 bliver indviet, og nyt Anders And-blad om affald bliver udgivet

Kronprins Frederik indvier Anlæg 6 og gennem året når Vestforbrænding at sætte en foreløbig rekord i affaldsforbrænding med i alt 521.500 tons (500.000 i Glostrup og 21.500 tons på anlægget i Høje Taastrup, der lukkes ned i maj).

Vestforbrændings anlæg i Glostrup har fra dette tidspunkt en samlet, teknisk forbrændingskapacitet på 600.000 tons.

Vestforbrænding udsender den første særudgave af Anders And-bladet i 15.000 eksemplarer med historier om affalds- og miljøproblemer og –løsninger. De senere udgaver er trykt i meget større oplag i samarbejde med andre affaldsselskaber.

2004 - Affaldsselskabet AFAV bliver optaget, og flere genbrugsstationer overgår til Vestforbrænding

Skibby Kommune og de syv ejerkommuner af affaldsselskabet AFAV (Frederikssund, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Slangerup, Stenløse, Ølstykke) optages i Vestforbrænding.

Op gennem 2000-årene har Vestforbrænding fået opgaven med at administrere og bemande flere kommunale genbrugsstationer i oplandet. I 2016 er det i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner.

 

2003 - Nye interessenter og miljøcertificering

De fire tidligere aftalekommuner Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Ishøj og Skævinge bliver optaget som interessenter, og Vestforbrænding fusionerer med VEGA, hvis ejerkommuner Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk dermed også indgår i interessentskabet.

Miljøledelsessystemet (LAM) på anlægget i Glostrup bliver miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden (anlægget i Høje Taastrup var miljøcertificeret fra 1999). Arbejdet med dette begyndte i 2001, og det har sat yderligere fokus på miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet.

2001 - Etablering af anlæg til røgrens

Anlæg for dioxinrensning og afsvovling på de gamle anlæg 1-4 bliver sat i drift. Endvidere blev der etableret rensning for NOx (kvælstofilter).

1999 - Anlæg 5 taget i brug og start på produktion af el

Vestforbrænding tager Anlæg 5 i brug og begynder dermed også at producere el.

1990 - 93 - Affaldsvarmeværk sat i drift og kompostcenter etableret

1990 blev affaldsvarmeværket i Høje Taastrup sat i drift i affaldsselskabet VEGA (som siden fusionerede med Vestforbrænding).

1993: Nymølle Kompostcenter etableres med Vestforbrænding som medejer.

1981 - Åbning af Danmarks første bemandede genbrugsstation

I 1981 åbner Danmarks første bemandede genbrugsstation, der skal fremme genanvendelsen og sikre, at kun det forbrændingsegnede materiale gik til forbrænding på Vestforbrænding. Siden hen er der åbnet 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings område. 

 

1960 -70'erne - Vestforbrænding bliver bygget og sat i drift

Vestforbrænding bliver planlagt og bygget i 1960'erne, og den 28. oktober 1970 bliver tre forbrændingsovne taget i drift.

Der bliver produceret fjernvarme fra begyndelsen, og slaggen fra forbrændingen bliver brugt bl.a. til voldene omkring anlægget. Men der ligger også store mængder slagge fra Vestforbrænding i Vestskoven.

Allerede i 1972 er der for meget affald. Bestyrelsen beslutter derfor at etablere en 4. ovnlinje, der bliver sat i drift i 1977.

I 1981 åbnede Danmarks første bemandede genbrugsstation, der skulle fremme genanvendelsen og sikre, at kun forbrændingsegnet materiale gik til forbrænding på Vestforbrænding.

I 1990 blev affaldsvarmeværket i Høje Taastrup sat i drift i affaldsselskabet VEGA (som siden fusionerede med Vestforbrænding).