Gå til main indhold

Energisparemål

Vestforbrændings energisparemål bliver overvejende realiseret ved hjælp af konverteringer, der sker i kraft af, at Vestforbrænding udbygger sit forsyningsnet. Dette har til fulde opfyldt Vestforbrændings energisparemål . I takt med at nettet nærmer sig sin udbygning, implementeres andre måder at realisere energibesparelser på.

Grene med grønne skud

Vestforbrændings historiske energisparemål

År

Sparemål i kWh

2006 2.413.075
2007 2.413.075
2008 2.413.075
2009 2.413.075
2010 5.655.045
2011 5.655.045
2012 5.655.045
2013 11.424.536
2014 11.424.536
2015 16.771.954
2016 20.179.437
2017 20.179.437
2018 23.723.258
2019 20.138.808

Besparelserne for 2019 fordelt efter sektor

diagram af Energisparemål for 2019

Illustrationen viser følgende fordeling:

  • Husholdninger: 50 %
  • Offentlige: 3 %
  • Produktion: 1 %
  • Handel og service: 46 %