Gå til main indhold

Miljødeklaration Vestforbrænding Fjernvarme

 

Vestforbrænding producerer fjernvarme fra det affald, der forbrændes på anlægget i Glostrup. Herudover forbrændes der også naturgas , når det er aller koldest, og kapaciteten på anlægget ikke er tilstrækkelig til at dække varmebehovet. Forbrænding af affald og naturgas giver anledning til udledning af diverse stoffer til atmosfæren gennem skorstenen. I tabellen herunder kan du se, hvor store mængder stoffer der gennemsnitligt udledes ved produktion af 1 MWh varme.

Emissioner til luft 2022

   

Emission

Enhed Værdi
CO2 kg/MWh 88,55
CH4 kg/MWh 0,0011
N2O kg/MWh -
Drivhusgasser, samlet (CO2-ækvalent) kg/MWh 88.55
Øvrige emissioner    
SO2 (svovldioxid) g/MWh 16,5
NOx g/MWh 98
CO g/MWh 21,1
NMVOC (Uforbrændte) (=TOC/CH4) g/MWh 0,0011
Partikler (Støv) g/MWh 0,12
Hg (kviksølv) g/MWh 0,00148
Sum (Cd, Tl) g/MWh 0,00028
Sum (Pb, Cr, Cu Mn, Ni, As, Sb, Co, V) g/MWh 0,0248
Dioxiner/Furaner g/MWh

0,000000047

Beregnet efter 200% metoden