Gå til main indhold

Om selskabet

Vestforbrænding er et interessentselskab, der er ejet af 19 sjællandske kommuner med hver en repræsentant i bestyrelsen. Vi er et §60-selskab, hvilket betyder, at vores ejere og kunder er de samme.

Forbrændingsskorsten mod blå himmel med skyer

Ejerkreds

Vestforbrænding er ejet af 19 sjællandske kommuner, som vi tilbyder løsninger inden for indsamling og behandling af affald samt levering af fjernvarme og elektricitet. Vi håndterer affald for 900.000 borgere og 60.000 virksomheder.

Se oversigt over Vestforbrændings ejere

Bestyrelse

Vestforbrændings bestyrelse er vores besluttende myndighed. Medlemmer til bestyrelsen bliver valgt af den enkelte ejerkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsen vælger formand og næstformand. Normalt bliver der afholdt fire bestyrelsesmøder om året.

Se oversigt over Vestforbrændings bestyrelsesmedlemmer

Ledelse

Vestforbrændings ledelse står for den daglige styring og drift af selskabet.

Se oversigt over Vestforbrændings ledelse

Vedtægt

Vestforbrændings vedtægt er trådt i kraft pr. den 8. marts 2012. Kortbilaget vedr. Københavns Kommune har dog først haft virkning fra den 25. juni 2012, jf. § 4, stk. 4, § 6, stk. 3, § 8, stk. 1, § 16, stk. 3 og § 19, 4.

Se Vestforbrændings vedtægt (PDF)