Gå til main indhold

CO2-neutral energiproduktion

Gennem CO2-fangst er vores mål at være CO2-neutrale i 2030. Det bliver vi ved at indfange alt CO2 fra forbrændingen. Samtidig genanvender vi restprodukter og effektiviserer anlægget, så vi får mest mulig energi ud af affaldet.

Hånd der indstiller et radiatortermostat

CO2-fangst-anlæg i Glostrup

Ved at etablere et fuldskala CO2-fangst-anlæg på affaldsenergianlægget i Glostrup i 2025 kan udledningen af CO2 fremadrettet reduceres markant - op mod 500.000 tons CO2 om året. Reduktionen svarer til mere end 1% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030 i forhold til 1990.
CO2-fangst – også kaldet Carbon Capture – er en teknologi, der fanger CO2’en fra forbrændingsanlæggets skorsten. Efterfølgende transporteres CO2’en til et sted, hvor den bliver lagret – og på sigt vil den kunne omdannes til nye grønne brændstoffer. 

Restprodukter bliver genanvendt

Når vi brænder affald, kommer der som en del af forbrændingsprocessen aske, slagge og spildevand som restprodukter. Slaggen bliver i dag genanvendt 100% som fx byggematerialer. Det sker i samarbejde med AFATEK, der udvinder genanvendelige metaller fra slaggen.      
Vestforbrænding har i samarbejde med Stena Recycling etableret verdens første fuldskalaanlæg til at omdanne ca. 13.000 tons flyveaske årligt til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske. Processen kaldes HaloSep.
Miljøfordelene ved HaloSep-projektet er, at metaller og salte kan genbruges, og den rensede aske kan deponeres. Ressourcerne i restproduktet bliver udnyttet, og mængden af den aske, der skal deponeres, bliver mindsket med 40%. Næste skridt er, at den rensede aske indgår i andre produkter fx beton, hvorved vi helt eliminerer restprodukter fra affaldsforbrændingen. Læs mere om HaloSep.

Effektivt affaldsenergianlæg

Når skraldebilerne har læsset restaffaldet af i siloen i Glostrup, tager vores anlæg over. Affaldsenergianlægget kører alle årets 365 dage, og vi arbejder konstant på at sikre et effektivt anlæg med høj kapacitetsudnyttelse og stabil drift.  
Vi tager hver dag skraldet for en million danskere og 60.000 virksomheder og omdanner affaldet til fjernvarme og elektricitet. Ved at forbrænde affald løser vi en affaldsopgave – vi kommer af med affaldet, og vi producerer samtidig grøn energi.