Gå til main indhold

Dannelse af fremtidens affaldsborgere

Vi hjælper borgere og virksomheder i vores 19 ejerkommuner med at blive klogere på affald og emner som ressourcer, sortering og grøn energi – gennem sjove læringsforløb og målrettede aktiviteter. 

Vestforbrændings undervisningslokale PowerLab udefra med Vestforbrændings skorsten i baggrunden

Aktiviteter for borgerne

Gennem viden og læring skaber vi en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi har allerede mange undervisningsforløb for skoleelever, som vi løbende udvikler og udbygger. Senest har vi etableret et nyt udendørs undervisningsmiljø med fokus på genanvendelse. Vi havde inden Corona omkring 28.00 besøg om året - og forventer 38.000 besøg i 2023. Fremover ønsker vi at nå ud til en endnu bredere målgruppe. Det skal bl.a. ske gennem et endnu tættere samarbejde med fx højere læreanstalter og virksomheder, der skal bidrage til, at vi udvikler nye og innovative affalds- og energiløsninger.

Danmarks førende formidlings- og læringscenter

Vi har ambitioner om at blive Danmarks førende formidlings- og læringscenter inden for læring om affald og energi. Fremtidigt har vi fokus på fortsat at implementere de nyeste læringsmetodikker, fx dialogbaseret undervisning eller online klasse- og møderum. Dertil vil vi i højere grad indgå partnerskaber med relevante aktører samt undervise flere aldersgrupper og fagligheder.